23. augustil 2022 toimub taas Jõgevamaa hariduskonverents.

Seekord on teemaks üldpädevuste ning ettevõtlus- ja karjääriõppe ning rahatarkuse rakendamise võimalused õppes.

Registreeru juba täna! Konverentsi eelregistreerimine:  https://forms.gle/EKBVpaUBBDo3ULUP9

Fookuses on ka õppijate ettevõtlus – ja karjääripädevuste toetamine.

Märksõnaks on süsteem, sest ainult süsteemse tegutsemisega on võimalik muutusi ellu viia ja efekti saavutada.

Hariduskonverents keskendub võimalustele, kuidas toetada läbi õppe ja ainetundide õppijate pädevuste arengut selliselt, et dubleerimise asemel tekiks sünergia, juhuslikkuse asemel süsteem.  Ettevõtlusõppel on  eesmärk, et koolist väljuksid noored, kes suudavad ja oskavad oma ideid tegelikkuseks teha. Kool saab palju panustada, et vilistlased oleksid edukad nii eraelus kui tööl või ühiskondlikul tasandil.

Osalema on oodatud kõik koolijuhid, õpetajad ja ka alushariduse õpetajad-lasteaedade juhid, sest pädevusi saab järjest hakata arendama maast-madalast ning konverentsil on hea võimalus tutvuda uue lasteaedadele valminud õppematerjaliga.

Koht: Jõgeva Kultuurikeskus

Aeg: 23. august kell 10-15.30

KAVA

09.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-10.10 Avamine (Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu proramm)

10.10-11.10 Ettevõtluspädevused.  Ettevõtluspädevus on üks üldpädevustest,  mida on vaja loovate ja ettevõtlike inimeste arenguks ühiskonnas.  Selleks on välja töötatud ettevõtluspädevuse mudel koos alapädevustega, mille toel kujuneb inimese ettevõtlikkus ning toimetulek õpingutes (eri haridustasemetel), töös, ettevõtluses ja igapäevaelus. Kuulajad saavad ülevaate ettevõtluspädevuse alapädevustest ja nende arendamise metoodikatest läbi haridustasemete ning väljatöötatud toetavastest materjalidest. Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi alus- ja üldhariduse koordinaator

11.10-12.10 Karjääripädevused.  Karjääri kujundamise oskused ja hoiakud on eelduseks oma elu juhtimiseks, sh  õppimise ja tööga seotud  teadlike valikute tegemiseks ja muutustega toime tulekuks.  Kas karjääri kujundamise teemad puudutavad ainult lõpuklasside õpilasi? Kellele ja miks on vaja karjääriõpet? Mis on karjääri kujundamise pädevuste sisu? Millist väärtust loob karjääriõpe õpilasele, koolile ja ühiskonnale? Millised on kooli kohustused ja võimalused süsteemse ning õppijate vajadustest lähtuva karjääriõppe korraldamisel? Milline on aineõpetajate roll karjääripädevuste arendamisel? Kuidas targalt ja teadlikult valida koostööpartnereid? Sellest annab ülevaate Tartu Tamme Gümnaasiumi karjäärikoordinaator, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige, koolitaja ja coach Merit Luik.

11.10-12.30 Ettevõtlikuks ja rahatargaks lasteaias. Uue ettevõtlikkust ja rahatarkust arendava õppematerjali „Vinks-Vonks 1 avastab ja seikleb“ tutvustus autorite poolt Liisi Kirch, Erika Veide.

12.10-12.30 – Mis motiveerib  õpetajaid  tulema ja jääma meie koolidesse?  Jõgevamaa Gümnaasiumi  koolijuht Priit Põdra

12.30-13.00 Lõuna

13.00-15.30 Maailmakohvik: Kuidas arendada koolis ettevõtlusõpet, karjääriõpet, ettevõtlikku õpet, rahatarkust nii, et dubleerimise asemele tekiks süsteem ja mõju oleks maksimaalne?  Erinevate võimaluste tutvustus, kasulik info nii õpetajatele kui koolijuhtidele. Igaüks leiab oma. Kuidas kõike kuuldut rakendada koolis nii, et osapooled oleksid rahul ehk kes kõik selle ära teeb? Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programm ning noorteosakond  (Katrin Kivisild, Kadri Koort, Virve Kinkar), JA Eesti (Kersti Loor), Ettevõtlik Kool (Kristel Koddala), Rahandusministeeriumi rahatarkuse programm (Liisi Kirch), Tagasi Kooli (Helena Tomikas, Roberta Lupp).

15.30 Päeva kokkuvõte, lõpetamine.

Konverentsi rahastus – Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalfond.

Registreeru juba täna! Konverentsile eelregistreerimine  https://forms.gle/Lj8Hggkf9xu1i6CZ9  

Lisainfo ettevotlus@jaek.ee , Marve Millend, tel. 5210432.

Jõgeva kava ja tutvustus 23082022 HK pdf