Alustava ettevõtja baaskoolitus Jõgeval

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks. 

Baaskoolitus toimub 20.04-25.05.2021.Täpsem info ja registreerimine avatakse  siin  peatselt.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.
Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

SIHTGRUPP 
alustav ettevõtja
OSALEMINE
sooviavalduse põhjal, osalejate arv on piiratud. Sooviavalduse leiate peagi siit.   Sooviavaldus saata  enn@jaek.ee.
OSALUSTASU
selgumisel, mis sisaldab koolitusel osalemist, koolitusmaterjale ja kohvipause, tasutakse enne koolitust arve alusel.

I moodul

Strateegiline planeerimine väikeettevõttes :

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi

 • Äriidee ja visioon

 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed

 • Strateegia

 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain

 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul

Finantsjuhtimine ja -planeerimine :

 • Ettevõtlusega seotud maksud

 • Finantsaruanded ja raamatupidamine

 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.

 • Investeeringute planeerimine

 • Finantsprognooside koostamine

III moodul

Turundus ja müük :

 • Turundusuuringud

 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud

 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia

 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist

 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne

 • Müügiplaani koostamine

IV moodul

Juhtimine. Äriplaanide esitlused :

 • Juhi roll ja enesejuhtimine

 • Meeskond ja partnerid

 • Äriplaanide esitlused.