Kohaliku omaalgatuse programmi 2018 kevadvoor

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse laekus KOPi 2018.aasta kevadvoorus 43 taotlust: 24 taotlust meetmesse 1 ja 19 taotlust meetmesse 2. 

Omavalitsuste kaupa esitati taotlusi: Jõgeva vallast 26, Mustvee vallast 9, Põltsamaa vallast 8.

Esitatud projektide kogumaksumus oli 74 539,81 eurot, millest KOP toetusi küsiti 52 448,18 eurot. Meetmes 1 küsiti toetust 26 569,81 eurot ja meetmes 2 küsiti toetust 25 878,37 eurot.

Pärast tehnilist kontrolli esitati komisjonile hindamiseks 33 taotlust, millest rahastamisotsuse said 22 projekti, toetuse kogusummaga 31 256,81 eurot.

Jõgevamaa Kohaliku omaalgatuse programmi 2018 kevadvoorus toetatud projektid
 

Jrk 

Taotleja nimi

Projekti nimi

KOP toetus

Projekti algus

Projekti lõpp

1

Sadala Külade Selts

Kogukonna koostegemised

2000,00 €

15.05.2018

30.08.2018

2

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Avinurme Kogudus

Vabadusvõitlejate mälestuspäev

2000,00 €

15.05.2018

15.12.2018

3

Vaiatu Küla Selts

Kogukond ühise laua taha

2000,00 €

10.06.2018

01.12.2018

4

Mittetulundusühing Kärde Küla Selts

Murutraktor Kärde kogukonna külaplatsi niitmiseks

2000,00 €

02.05.2018

02.03.2018

5

MTÜ Esku GYM

Jõusaali uued võimalused

1168,09 €

02.06.2018

02.09.2018

6

Tapiku Külade Selts

Tapiku külaplatsi edendamine

701,84 €

01.06.2018

01.09.2018

7

Avinurme Kultuuri ja Hariduse Selts Nurmetuled

Avinurme aleviku puhkekeskkonna parendamine II

1962,00 €

10.05.2018

05.11.2018

8

Mittetulundusühing Luua Külaselts

Kunst- ja koostöö- õpituba kogukonna liitmiseks

450,00 €

01.09.2018

01.03.2018

9

Kääpa Ühistegevuse Selts

Kääpa võidutule altari infostend ja tulealus

510,00 €

01.06.2018

15.08.2018

10

Pajusi Küla Selts

Avatud Külaväravad Pajusis

876,00 €

01.06.2018

31.08.2018

11

Jõgevamaa Metsaselts

Kassinurme muinaslinnuse katuseosa uuendamine

1955,00 €

01.07.2018

31.11.2018

12

MTÜ Ants Paju nimeline fond

Ants Paju mälestuseks skulptuurpingi rajamine

2000,00 €

02.05.2018

01.10.2018

13

Kultuuriselts Vanaveski

Ülemaailmne sordikate kokkutulek

814,00 €

01.06.2018

01.09.2018

14

Kultuuriselts Jensel

Memme-taadi kevadpidu “Nii hea on olla siin” 09.06.2018

1219,00 €

01.06.2018

30.10.2018

15

Pisisaare Spordiklubi

Põltsamaa valla spordiüritused atraktiivsemaks ja kvaliteetsemaks

1769,04 €

02.05.2018

01.10.2018

16

Mittetulundusühing Ivent

Sportlik kevad Jõgevamaal

1975,00 €

15.05.2018

30.08.2018

17

Folklooriselts Jõgevahe Pere 

Ühislaulmise ja -tantsimise “Oh keeruta, lennuta!” korraldamine 

864,50 €

01.06.2018

30.06.2018

18

Sadala Hoolekande Ühing

Sanditamise kombestiku õppepäev koolidele ja kogukondadele ning vabariikliku projekti maakondlik koordineerimine

1724,34 €

01.08.2018

16.12.2018

19

Mittetulundusühing Tapiku Mõis

Tapiku Vabadussõja võidualtari ja külaliste ohutuse tagamine ning kogukonna ühtsuse loomine

513,00 €

15.07.2018

01.10.2018

20

Kamari Haridusselts

Kamari hetked ja inimesed

1690,00 €

01.06.2018

28.02.2018

21

Rahvatantsuselts Meie Mari

Tantsujäljed vanas majas

1800,00 €

02.05.2018

31.12.2018

22

Adavere Mõisa Selts

TERVE pere festival 2018

1265,00 €

15.05.2018

16.06.2018

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse: kogukonnaliikmete teadiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse, kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse, kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Alates 2018. aastast koordineerib maakondlikult programmi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK).

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse

Meede 1

Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arndamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus või riik. Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine taotleja liikmeskonnast laiema sihtgrupi heaks. Taotlejaks saab olla ühendus, kes tegutseb küla, aleviku, alevi, valla või linna huvides, välja arvatud kogudused, kes tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides. Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ta on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja