MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda kuulutab välja
IDEEKAVANDI KONKURSI
Jõgevamaa laulu- ja tantsupeo 2023 stsenaariumi kirjutamiseks

Konkursitöödelt oodatakse peo läbiva teema väljatoomist ja kontseptuaalset kirjeldust vähemalt ühel A4 leheküljel, võimalusel peo toimumise koha väljatoomisega.

Kontseptsioonis tuleb silmas pidada järgmisi punkte:

  1. Nägemus laulu- ja tantsupeol kaasatavatest liikidest: lastekollektiividest kuni eakateni hõlmates kõiki liike.
  2. Repertuaari koostamise põhimõtted ja maht.
  3. Repertuaarinäited.
  4. Nägemus, kuidas ja millistele arengutele peaks õppeprotsess (seminarid, eelproovid) olema suunatud.
  5. Kirjeldus tehniliste vahendite kasutamise võimaluste kohta (ekraanid, kujunduselemendid jne.).
  6. Nägemus elava muusika kasutamisest laulu- ja tantsupeol.
  7. Nägemus laulu- ja tantsupeole eelnevale rongkäigule.

Võistlustöö preemiaks on 225 € ja võidutöö autoril on soovi korral võimalus lavastada pidu oma stsenaariumi järgi.

Võistlustöö koos autori andmetega palun esitada hiljemalt 31. maiks 2022 e-mailile jogevamaa.kultuurikoda@gmail.com või kinnises ümbrikus märgusõnaga „Laulu- ja tantsupidu 2023“ aadressil Aia 6, Jõgeva 48306.

Lisainformatsioon aadressil jogevamaa.kultuurikoda@gmail.com või telefonil 5165236.