Ettevõtete tunnustamine

JÕGEVAMAA ETTEVÕTETE TUNNUSTAMINE 

 Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine  ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse.
Tunnustamiskategooriad ning kandidaatide esitamise suunised:

Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas. 
Panustab piirkonna positiivse kuvandi kujundamisse ning kohalikku kogukonda. Väärtustab töötajate heaolu ning arengut.
Arenev ettevõte (nt tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms). Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.

Stabiilsete majandusnäitajatega väike-ettevõte.
1-10 töötajat.
Arenev ettevõte   (nt   tootearendus,   investeeringud,   uued   sihtturud, tootmisüksused jms).
Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.

Viimase aasta jooksul teinud investeeringu alustamaks majandustegevust Jõgeva maakonnas või teinud märkimisväärse investeeringu varasemalt piirkonnas tegutsevas ettevõttes. Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.

Mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust. Aitab kujundada piirkonna positiivset kuvandit.
Arenev institutsioon (nt teenused või investeeringud jms). Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.

 • Ettevõtluse edendaja 2023

Ettevõtluse edendaja võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, sihtasutus või mittetulundusühing, mis on märkimisväärselt kaasa aidanud ettevõtluse arengule Jõgevamaal või nähtavalt esindanud Jõgevamaad.

 • Kliimasõbralik ettevõte 2023

Jõgevamaa kiimasõbralik ettevõte on ettevõte, kes  on viimase 18 kuu jooksul muutnud oma protsesse, tehnoloogiaid, (töö)keskkonda oluliselt kliimasõbralikumaks ja/või taaskasutab toorainet.

Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud.

 • Kandidaatide esitamine toimub perioodil 22.09.2023 kuni 20.10.2023.
 • Kandidaatide esitamiseks tunnuskategooriatele tuleb koos põhjendustega täita ankeet, mis on leitav https://www.jaek.ee
 • Kandidaadi majandustegevus peab toimuma Jõgeva maakonnas (va ettevõtluse edendaja 2023 kategoorias eraisiku puhul).
 • Tunnustusele esitatud kandidaat peab olema juriidiline asutus (st mitte eraisik, objekt või tegu), ei tohi olla maksuvõlglane ning majandusaasta aruanne peab olema esitatud õigeaegselt (va ettevõtluse edendaja 2023 kategoorias eraisiku puhul).
 • Ühte ja sama kandidaati on lubatud esitada mitmes tunnustamiskategoorias.
 • Valikukomisjon valib igas kategoorias välja 3 nominenti ja seejärel nominentide seast võitjad 6 kategoorias.
 • Valikukomisjonil on õigus läbi viia kandidaatide vastavushindamist ning võtta esitatud kandidaatide või esitajaga
 • Valikukomisjonil on õigus välja anda täiendavaid eripreemiaid või jätta kandidaatide ebapiisavuse või mittekvalifitseerumise korral mõnes kategoorias tunnustamine välja andmata.
 • Kui komisjoniliige on kandidaat või lähedalt seotud kandidaadiga, siis taandab ta end selle kategooria hindamisest.
 • Parimate väljakuulutamine toimub 17.11.2023 toimuval tunnustamisüritusel.

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamist korraldab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Põltsamaa, Jõgeva ning Mustvee valdadega.

 

Tunnustusüritusega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse  5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.