Inimese tervis on eelkõige tema enda kätes ja oleneb väga paljus väikestest igapäevastest valikutest. Ajad ja moed dikteerivad käitumismustreid ja noored on vastuvõtlikud nii heale kui halvale. Jõgevamaa tervisedenduse strateegia ja tegevuskava seavad teraviku laste ja noorte tervisele. Arengudokument kirjeldab olulisemad eesmärgid meie inimeste tervise edendamiseks ja seab tegevused
selleni jõudmiseks. Et tervena elatud aastad oleks olulised ja sisukad.
Noored on need, kes toovad särtsu meie tänastesse Jõgevamaa tegemistesse ja viivad edasi meie homset Eestit. Meie noored elavad veel keerulisemas maailmas kui põlvkond vanemad. Noorte jaoks ei ole ühiskond ainult must või valge. Pooltoonid tekitavad aga teadmatust ja tõlgendusruum jätab liiga palju lahtiseid otsi.
Allolev dokument, sisaldab tegevusi, mis aitavad noorte tervist, sealhulgas vaimset tervist, toetada. Oluline on märgata ja ennetada. Oluline on sekkuda ja toetada. Oluline on hoida distantsi kui see on vajalik.
Hoiame oma noori, et nemad saaksid hoida Jõgevamaad ja edendada elu Eestis.

Jõgevamaa terviseprofiil ja tegevuskava