Jõgevamaa II loometalgud ootavad aktiivseid inimesi oma kodukoha arengus kaasa rääkima

13. aprillil Esku koolimajas toimuvatel loometalgutel saab igaüks osaleda ja oma kodukoha kitsaskohtade või probleemide lahendamises kaasa rääkida. Terve päeva kestval häkatoni stiilis kokkusaamisel saab ideedele või probleemidele, mis meie oma inimesed on tõstatanud, leida lahenduskäike.

Seekordsed loometalgud on jätkuks 2022. aasta suvel toimunud esimestele Jõgevamaa kogukondade loometalgutele Sadalas. Toona arutasid viis meeskonda ja nelikümmend osalejat kohaliku tasandi demokraatia, kogukonnamajade ja seal pakutavate teenuste, noorte ettevõtlikkuse ja toiduraiskamise vähendamise teemadel.
Milliste lahendusteni esimestel loometalgutel jõuti ja kes said auhinnad, vaata https://www.jaek.ee/jogevamaa-i-loometalgud/ .

Nüüd ootavad II loometalgud uusi lahendamist vajavaid ideid!

Kitsaskohti, probleeme või arendamist vajavaid ideid on igas valdkonnas: kultuuris, hariduses, noorsootöös, ettevõtluses, suhetes omavalitsusega, kogukonnas endas jne.
Loometalgud ei ole ainult vabaühendustele või kogukonnaaktivistidele, oma kodukoha elu teame-tunneme me kõik ja loometalgud on võimalus selle elu kitsaskohti lahendada ja uusi lahendusi ja projekte algatada. Loometalgutel saame oma ideid arendama kutsuda mõttekaaslasi ka kaugemalt kui oma küla või linn ja nagu ütleb vanasõna – mitu pead on ikka mitu pead. 

Selle aasta loometalgute ideekorje on lõppenud,  kokku laekus  12 eriilmelist ideed igast Jõgevamaa kandist. 

Kitsaskohti, millele talgutel lahendusi leida oli nii digioskustest, puhkealadest, terviseradest,  kohaliku kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamisest, külaseltside tegemistest, aga ka  linnakogukondade aktiivsusest ning kohalike omavalitsuste ja kogukondade partnerlusest. 

Korraldusmeeskond valis esitatud ideedest välja  7 teemat, millele 13. aprillil Eskus lahenduskäike otsima hakatakse. 

Alates esmaspäevast,  26. veebruarist saavad kõik soovijad siinsamas JAEKi loometalgute kodulehel  välja valida talle huvipakkuva teema ja registreerida end selle meeskonda.
Liituma on oodatud kõik, kes soovivad oma kodukoha probleemide lahendamises ja uute algatuste arendamises kaasa lüüa: eraisikud,  kogukondade ja vabaühenduste esindajad, noored, ettevõtjad, ametnikud, kohalike omavalitsuste esindajad ja kõik teised huvilised.
Igasse meeskonda ootame kuni 8 osalejat nii Jõgevamaalt kui ka kaugemalt.

Meeskondadesse registreerimine on avatud kuni 20. märtsini või niikaua, kuni meeskonnaliikmete arv on täidetud.

Meeskonnad saavad kokku talgupäeval 13. aprillil Esku koolimajas.

Talgute eksperdi Mai Timmi väljatöötatud töölehtede ja mentorite Taavi Karu, Heleriin Jõesalu ja Erkki Peetsalu juhendamisel, asuvad meeskonnad koosloomelist metoodikat kasutades ühiselt oma ideedele lahendusi leidma.    

Päeva lõpuks valib  žürii välja parimate lahendusteni jõudnud meeskonna või meeskonnad, kes saavad rahalise auhinna oma idee elluviimiseks. 
Kõikidele teemaarendajatele pakub JAEK pärast loometalguid nõustamist ja mentorlust teema edasiarendamiseks.

Loometalgute moto „Puhume sädemed lõkkele“ on laenatud Piret Maasikult Tartu linna Veeriku Seltsist, kes Jõgevamaa kogukonnakonverentsil ütles: „Kui kogukonnas on säde, siis tuleb kõigil osapooltel sellele iga hinna eest puid alla panna, et sädemest saaks lõke“.

Loometalgud on hea võimalus igaühel saada oma kodukohas muutuste algatajaks ja elluviijaks.
Leiame üles Jõgevamaa kogukondades olevad sädemed ja aitame need üheskoos lõkkele puhuda!

Loometalguid korraldab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koos Esku Külaseltsi ja  Jõgevamaa Koostöökojaga.  Rahaliselt toetavad  LEADER-programm ja Põltsamaa, Jõgeva ja Mustvee vald.