Ootame kõiki aktiivseid inimesi esimestele Jõgevamaa loometalgutele!

Võrumaa Vunki Mano ja Tartumaa loometalgute eeskujul tahame ka Jõgevamaal anda hoogu juurde kogukondlikele algatustele ja kaasates eri valdkonna inimesi, leida kohalikele probleemidele lahendusi ning anda hoogu juurde uutele algatustele.

Loometalgud on häkatoni stiilis kokkusaamine, kus igaüks saab osaleda kogukonnas olevate kitsaskohtade lahendamises ja käivitada oma kodukohas muutusi, mida ühiselt ellu viia. Kaasates probleemide lahendamisse võimalikult palju erinevaid osapooli ja ka sihtgrupi esindajaid, saame olla kindlad, et leitud lahendused on kõiki arvestavalt läbi mõeldud ja annavad soovitud tulemusi.  

Jõgevamaa loometalgud põhinevad võrumaalaste Vunki Mano! koosloome meetodil  ja kasutame ka Võru ning Tartumaa loometalgute korraldajate häid kogemusi.

Loometalgud ehk kogukonna häkaton on koosloomise vorm, mille tulemusena tekib ühine vaade kogukonna probleemidele ja nende innovatiivsetele lahendustele. Kogukonna liikmetele on loodud ühine aeg ja ruum kogukonna kitsaskohtade ja lahenduste kallal töötamiseks. Töö toimub meeskondades, kes on kogunenud ühise probleemi raamistikus. Loometalgudel kohtuvad kodaniku, ametniku, ettevõtja ja eksperdi vaade.  Erinevate inimeste lähtekohtade ja kogemuse kaudu sünnivad (uued)tugevamad võrgustikud, laiem kandepind probleemile ja innovatiivsed lahendused. 

Allikas: vunkimano.ee/loometalgute-juhend

Loometalgutel luuakse koos. Meeskonnatööks on kogunenud erineva taustaga osalejad, kes arendavad ideid ja lahendusi probleemide baasil ning selle käigus õpivad üksteiselt. Koosloomet iseloomustab teenuse kasutaja aktiivne kaasamine lahenduse loomise protsessi.  Koosloome käigus võib esialgne probleem muutuda ja liikuda lahenduste suunas sootuks teisi radu pidi kui algne sõnastus oleks ette võinud näha. Koosloome on elav protsess, mis viib innovatiivse ja täpsustunud lahendusele lähemale lõppkasutajat, tavalist inimest, kaasates.

 Sotsiaalse innovatsiooni eesmärk on parandada inimeste heaolu, tõugata tagant suhete tugevnemist kogukonnas ja luua parem tasakaal ühiskonnana koostoimimiseks.

Sotsiaalse innovatsiooni protsess teostub läbi loometalgute ja koosloome tegevuste just sinu kogukonnas. Osaledes või korraldades loometalguid, annad oma panuse sotsiaalse innovatsiooni protsessi.

Ootame loometalgutele osalema kõiki,  kes soovivad Jõgevamaa ja oma kodukoha probleemide lahendamises ja uute algatuste arendamises kaasa lüüa. 
Ideid esitama ja loometalgutel meeskondades osalema on oodatud eraisikud,  kogukondade ja vabaühenduste esindajad, noored, ettevõtjad, ametnikud, kohalike omavalitsuste esindajad ja kõik muud huvilised.
 Kodanike kogemusele, ettevõtjate realistlikkusele, ekspertide pädevusele ja ametnike vastutusele  tuginevad ühiselt leitud lahendused annavad kindlasti parima tulemuse.  

Jõgevamaa loometalgud said alguse märtsikuus lahendamist vajavate ideede kogumisega, pärast ideede esitamist oli aprillis kõigil võimalus ühineda talle huvipakkuva teema meeskonnaga ja 4. juuni talgupäeval üheskoos nendele ideele ka lahenduskäik leida.

Kokku esitati Jõgevamaa eri paigust ja erinevatest valdkondadest  6 ideed, millest loometalgute jaoks said meeskonnad kokku 5 teemat. Lahavere järve taastamine osutus siiski nii keeruliseks probleemiks, et seda me praegu talgutel lahendada ei suudaks. 
Loometalgutele jäid teemad noorte ettevõtlikkuse ja kogukonnateenuste arendamisest, tühjalt seisvate hoonete kasutamisele võtmisest, kogukonna ja omavalitsuse suhetest ja toiduraiskamise vältimisest. 

Tutvu teemade kirjeldustega! 

Meeskonnad saavad kokku talgupäeval 4. juunil Sadala rahvamajas, et 10 tunni jooksul mentorite juhendamisel ja koosloomelist metoodikat kasutades startida ühiselt oma ideedele lahenduste leidmise suunas. Erinevate oskuste, teadmiste, suhete ja sidemetega inimeste koostöös leitakse loometalgutel kitsaskohtadele kõige mõistlikumad, kohalikke olusid ja osapooli arvestavamad lahendused ning arendustuge saavad uued ja edumeelsed algatused.

Talgupäeva juhib ja suunab Mai Timmi Kasvulava OÜst, kel on nii Vunki Mano kui ka Tartumaa loometalgute mentori- ja korraldajakogemused.

Mentoritena toetavad ja aitavad ideedele lahenduskäike leida varasemate loometalgute kogemustega :

  • Jorma Sarv, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kultuurikorralduse programmijuht, Creativity Lab juhatuse liige ja partner
  • Kertu Vuks, Elva valla abivallavanem
  • Heleriin Jõesalu, Kasvulava OÜ
  • Taavi Karu,  Võru Kreutzwaldi kooli direktor

Päeva lõpuks valib  žürii välja parimad meeskonnad, kes saavad rahalise auhinna oma idee elluviimiseks.

Loometalgute moto „Puhume sädemed lõkkele“ on laenatud selle aasta alguses toimunud Jõgevamaa kogukonnakonverentsil esinenud Piret Maasikult Tartu linna Veeriku Seltsist. Just tema sõnad „kui kogukonnas on säde, siis tuleb kõigil osapooltel sellele iga hinna eest puid alla panna“, said innustuseks Jõgevamaa loometalgutele.
Loometalgud on hea võimalus igaühel saada oma kodukohas muutuste algatajaks ja elluviijaks. Leiame üles Jõgevamaa eri paigus olevad sädemed ja aitame need üheskoos lõkkele puhuda!

Lisainfot loometalgute kohta küsi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultandilt Kersti Kurvitsalt tel 520 8423, e- post: kersti.kurvits@jaek.ee.

Loometalguid korraldab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse ja  Jõgevamaa Koostöökojaga.
Rahaliselt toetavad  LEADER-programm ja Põltsamaa, Jõgeva ja Mustvee vald.

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja