Ainesektsioonid

 AineühendusAineühenduse juhtAineühenduse juhi kool/asutusAineühenduse juhi e-posti aadress
1.Ajalugu ja ühiskonnaõpetus   
2.Eesti keel   
3.Inimeseõpetus   
4.Kehaline kasvatus   
5.Klassiõpetajad   
6.Kooli- ja õppejuhid   
7.Kunstiõpetus   
8.Käsitöö ja kodundus   
9.Lasteaia direktorid ja õppealajuhatajad   
10.Lasteaiaõpetajad   
11.Loodusained (bioloogia)   
 (füüsika)   
 (geograafia)   
 (keemia)   
12.Majandusõpetus   
13Matemaatika ja informaatika   
14.Muusikaõpetus   
15.Töö- ja tehnoloogiaõpetajate ühendus   
16.Võõrkeeled (inglise)Maive KaseJõgevamaa Gümnaasiummaive.kase@gymnaasium.ee
 (vene)