Jõgevamaa aineühendused

 
 

Aineühendus

Aineühenduse juht

Aineühenduse juhi kool/asutus

Aineühenduse juhi e-posti aadress

1.Koolijuhid Annela OjastePõltsamaa Ühisgümnaasiumannela.ojaste@poltsamaa.edu.ee 
2.Alushariduse juhtide ühendus Marika MeruskPalamuse lasteaed Nukitsamees Marika.Merusk@nukitsamees.ee 
3.Ajalugu ja ühiskonnaõpetus Tiit NaaritsJõgevamaa GümnaasiumTiit.Naarits@gymnaasium.ee
4.Eesti keel Merle OjametsJõgevamaa GümnaasiumMerle.Ojamets@gymnaasium.ee
5.Võõrkeeled   
6. Inglise keel Kristi Lõbu Avinurme Gümnaasiumkristi.lobu@avinurme.edu.ee 
7. Saksa keel Kristiina OrmJõgevamaa Gümnaasium Kristiina.Orm@gymnaasium.ee
8.Vene keelEstri VahtJõgeva Põhikoolestri.vaht@jpg.edu.ee
9.Loodusained    
10.BioloogiaAire NaritsPõltsamaa Ühisgümnaasiumaire.narits@poltsamaa.edu.ee
11.Füüsika Vello Mägi Jõgevamaa GümnaasiumVello.Magi@gymnaasium.ee 
12.GeograafiaKoidu LääneJõgeva Põhikool koidu.laane@jpk.edu.ee
13.KeemiaUlvi TiislerJõgevamaa GümnaasiumUlvi.Tiisler@gymnaasium.ee
14.MajandusõpetusUlvi TiislerJõgevamaa GümnaasiumUlvi.Tiisler@gymnaasium.ee
15.Matemaatika Eha KuldOskar Lutsu Palamuse Põhikooleha@eesti4h.ee
16.MuusikaõpetusMare TalveJõgeva Muusikakool maretalve@gmail.com
17.HEK (huvijuhid,ettevõtlusõpetajad, karjäärikoordinaatorid)Merje Talistu,Rain Sirel, Merle KaruksKiigemetsa Kool,  Laiuse Jaan Poska Põhikool, PÜG Adavere õppekoht, merje.talistu@kiigemetsakool.ee; rain@laiusepk.edu.ee; merle.karuks@poltsamaa.edu.ee;