Jõgevamaa tervisedendajad 2021

Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine 2021

Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine konkursi parimate tunnustamine ja Jõgeva maakonna spordi ja tervise edendajate tänuõhtu toimus 29. jaanuaril Kuremaa Lossis  

 • Jõgevamaa Tervist Edendav Organisatsioon 2021 –

 • Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium

Palamuse Gümnaasium on õppetöös ja huvitegevustes mitmekülgselt panustanud aktiivse, tervisliku ja hooliva koolikeskkonna loomisesse ning jõuavad läbi kooli paljudeni, keda muidu liikumine ja tervislik eluviis ei pruugi kõnetada. Kool on oma tegevusega eeskujuks tervisekäitumise ja liikumisharrastuse edendamises ja propageerimises.

 • Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu 2021 –

 • Õuevahetundide algatamine ja sisustamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

2020/2021 õppeaastal algatatud õuevahetunnid ning nende aktiivne ja mitmekesine sisustamine on seatud kooli eesmärgiks.  Kooli õuealale on loodud mitmeid võimalusi lastele. Juhendatud õuevahetunnid toimuvad huvijuhi, noorteaktiivi Tegusad Põltsamaa Noored ja õpetajate eestvedamisel. Huvijuhi eestvedamisel on valminud mitmed algatused, millesse ta kaasab noori ja erinevaid spetsialiste, teeb koostööd lapsevanematega ning otsib võimalusi kooliõuele uute vahendite soetamiseks.

 • Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu 2021 – 

 • Vaimse tervise valikaine Jõgevamaa Gümnaasiumis

Möödunud õppeaastal algatati gümnaasiumis vaimse tervise valikaine, mis oli avatud kõikidele kooli õpilastele. Kursuse olulisus on noortele turvalise keskkonna loomises,  kus nad saavad vabalt arutleda ja iseennast paremini tundma õppida, avardada oma mina- ja maailmapilti, saada aru oma emotsioonidest, inimestest, kriisidest ja olukordadest meie elus. Kursus jätkub ka sel õppeaastal ning on olnud eeskujuks teistele koolidele sarnaste lahenduste pakkumisel õpilaste arengu toetamisel.

 • Tänukiri pikaaegse panuse eest ennetustöös – 

 • Ene Viitkin

Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsi esmaabi õpetajana on Ene aastaid õpetanud meie noortele ja ka täiskasvanutele esmaabi. Teadmisi ja oskusi annab ta edasi koolitustel ning on võimalusel abis ka üritustel esmaabi valvetes. Ene on väga kohusetundlik ja täpne, positiivse ellusuhtumisega ja temale võib alati loota.

 • Tänukiri sisuka ja laiapõhjalise panuse eest laste tervisekäitumise kujundamisel – 

 • Palamuse lasteaed Nukitsamees Kusti rühma tiim

Rühma õpetajad Jaanika Vint, Riin Pärn, Katrin Lalin ja Eve Kadaja on ma südameasjaks võtnud, et nii lastel, lastevanematel kui ka rühma personalil oleks huvitav ja põnev lasteaias viibida ning töötada. Nad on algatanud mitmeid erinevaid ühiseid tegevusi laste tervislike eluviiside kujundamiseks. Kusti rühma meeskonna tegevus on järjepidev ning on eeskujuks teistele lasteaedadele ja rühmadele.

 • Tänukiri tervisedendusliku tegevuse jõustamise eest Jõgeva vallas – 

 • Kaily Moones

Kaily eestvedamisel on valminud ja kinnitatud Jõgeva valla terviseprofiil, algatatud valla seiklusmatkade sari. Ta on panustanud igapäevases töös aktiivselt  tervislike eluviiside propageerimisele Jõgeva vallas.

Tunnustused andsid üle Jõgeva maakonna tervisenõukogu esimees Tiit Lääne ja SA Jõgevamaa Arenduse- ja Ettevõtluskeskus arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist Maiu Veltbach. 

 

 

Fotojäädvustused Pilt ja Mõte OÜ