Peipsiveere ettevõtlikud noored (PEN) 2019

Taas teeb algust Peipsiveere ettevõtlike noorte ürituste sari, mille eesmärgiks on kaasa aidata Jõgevamaa Peipsiveere piirkonna Mustvee valla kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele! Projekti otsene eesmärk on toetada koolide ettevõtlusõpet, inspireerida piirkonna koolinoori osalema ettevõtlusringis ja äriideede konkursil, mille tulemusel on loodud eeldused õpilas- või minifirma loomiseks.

Projekt “Peipsiveere Ettevõtlikud Noored 2019″ aitab Jõgevamaa Peipsiveere piirkonna Mustvee valla (Mustvee linna, Kasepää ja Lohusuu) umbes 100 koolinoore ettevõtlikkust arendada ettevõtlusõppe praktilise toetamise ja ettevõtlusringi korraldamisega. Koos kohalike ettevõtjatega tegutseb ettevõtlikele noortele ettevõtlusring, kus toimuvad ettevõtlikkust inspireerivad tunnid ja kus õpitakse koolinoortele sobiva metoodikaga äriplaani koostamist. Ettevõtlusringi tegevuste eesmärk on valmistada meeskondi ette osalema noorte äriideede konkursil, mis päädib parimate autasustamisega ja arendava õppereisiga Tartusse.

Erinevaid üritusi viib läbi Ettevõtlusküla energiline tiim.

Projekt sai toetust Peipsiveere arenguprogrammist. Omafinantseeringuga toetab Mustvee Vallavalitsus. 

Noorte tegevusi saab jälgida Facebookist Peipsiveere ettevõtlikud noored.

 

Kokkuvõte – Peipsiveere ettevõtlikud noored 2019

Koolides oli antud projekt abiks ettevõtlusõppe arendamisel ning rakendamisel. Projekti tagasiside abil saab arendada edaspidi sama eesmärgiga projekte.

Korraldatud sai 6 erinevat koolitust/ õpituba: inspiratsioonipäev /ärilahing, ideede genereerimine, ettevõtlusküla mäng, müük ja turundus, tulud/kulud ning pichimise ettevalmistus, esinemiskoolitus.

Peale õpitubade läbimist toimus finaalüritus, kus osales 40 õpilast. Meeskonnad esitasid äriideid, mida hindas 4-liikmeline žürii. Kõik osalejad said auhinnad. Võitjad käisid Tartus õppereisil, külastasid Tartu Lennujaama  ja osalesid aktiivsetes tegevustes. Silmaringi avardavad olid Tagurpidi maja ja Tartus Aparaaditehase innovaatiliste ettevõtete kompleksi külastus ning meeskonnatreening-mäng Põgenemistoas. 

Võitjateks olid äriideed: Tare tarekeVanurite abistamine ja Peipsi poisid, kes said kinkekaardid ning preemiareisi. Äriidee Gonzo sai eriauhinnana osaleda samuti preemiareisil. 

Projekti algatas ja viis ellu SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultant Marve Millend ja projektijuht oli Elis Hannolainen.

Projekti “Peipsiveere ettevõtlikud noored” rahastatakse Peipsiveere programmi raames. Lisaks toetas Mustvee Vallavalitsus.