Tervisedenduse tunnustamine

JÕGEVAMAA ARENDUS- JA ETTEVÕTLUSKESKUSE TERVISENÕUKOGU TUNNUSTAB IGAL AASTAL TERVISEDENDUSE VALDKONDA PANUSTANUD INIMESI

Tunnustamise eesmärk on väärtustada ja avaldada  tunnustust tervisedenduse valdkonna tegijatele.

Tunnustatakse maakonnas rahvatervise arendamisele panustanud inimest, olulise tähtsusega asutust ja tegu, millel on oluline mõju tervislike eluviiside kujundamisel ja tervisesõbraliku elukeskkonna väärtustamisel.

Kandidaate saab esitada kolmes kategoorias:

  • Jõgevamaa Tervisedendaja
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Organisatsioon