Peipsiveeres on ettevõtlikud noored 2018

„Peipsiveere ettevõtlikud noored” on projekt, mille eesmärgiks on kaasa aidata Jõgevamaa Peipsiveere programmi piirkonna (Mustvee linna, Kasepää ja Pala valla) kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, piirkonna koolinoorte (7-12 klass) ettevõtlikkuse arendamise, ettevõtlusõppe toetamise ja ettevõtlusringi korraldamisega.

Projekti “Peipsiveere ettevõtlikud noored” rahastatakse Peipsiveere programmi raames. Lisaks panid õla alla ka endised kohalikud omavalitsused – Mustvee Linnavalitsus, Kasepää vallavalitsus ja Pala vallavalitsus.

Ettevõtluse töötoad algasid juba veebruari alguses, kui start anti äriideede genereerimiseks. Läbi kuue ürituse ja kahe kuu kogusid noored teadmisi ja kogemusi. Näiteks uuriti oma toote või teenuse turgu ja kuidas seda müüa, kuidas koostada pitch ehk müügikõne ning loomulikult said nad harjutada ka laval esinemist avaliku esinemise töötoas, mis tõi nii mõnegi noore oma mugavustsoonist välja. Kõik need ettevõtluse baasteadmiste koolitused olid korralikuks aluseks pidulikule lõppüritusele.  

Kogu projekti krooniks oli finaal, kus valiti välja parimad äriideed. Finaalis osales 14 võistkonda, keda hindas 6-liikmeline žürii. Võitjaks osutus Peipsi Gümnaasiumi noormeeste võistkond äriideega „Mustvee suveniirid”. Nagu nimigi ütleb oli nende äriideeks tootma hakata Mustvee kaunimate kohtade piltidega puidust suveniire ehk külmkapimagneteid. Teisele kohale jõudsid MEMO kellad. Nende kahe tubli Pala kooli poisi ideest olid valminud juba käega katsutavad puidust kellad, mille külge oli kinnitatud kriiditahvel, et oma tähtsamaid märkmeid sinna kirjutada. Kolmandale kohale tuli samuti Peipsi Gümnaasiumi tütarlaste võistkonna idee „Laste kursused”. Nende idee oli oma kooli algklassi õpilastele pakkuda mängulisel teel erinevate kooliainete niinimetatud järelkursuseid.

Kõik osalejad olid äärmiselt tublid ja julged! Žüriil oli otsust teha keeruline ja selleks pandi välja ka kolm lisaauhinda. Üheks äriideeks, mis sai eriauhinna oli „Huulepulga hoidja” . Peipsi Gümnaasiumi tütarlapsed meisterdasid valmis huulepulga hoidjad, et lahendada hügieeniliste huulepulkade kadumise probleem. Pala kooli võistkond DICOPLA esitles finaalis pehme aluspinnaga arvutialust, mida saab võtta süles hoitava arvuti alla. Lisaks sai auhinnatud ka Mustvee Kooli tiim nimega SmartClean, kelle idee oli prillide või telefoni ekraanide puhastuspudel, mille ühte otsa oli kinnitatud märguv puhastussvamm ja teises otsas oli kuivatamiseks mõeldud lapike.

1.-3. koha auhindadeks oli kinkekaardid Apollolt ja preemiareis Tartusse, kus noored ise saavad valida külaskäigud kas Ettevõtluskülla, Ahhaa keskusesse, Põgenemistuppa, PlayTech kontorisse või Aurasse. Lisaks pani auhinnad välja ka Vudila- tasuta sissepääs juba sel suvel Vudilasse!

Eriauhindadeks oli Huulepulga hoidja meistritele samuti Tartu reis koos esikolmikuga. DICOPLA ja SmartClean meeskonnaliikmed saavad suvel tasuta Vudilasse lustima minna.

Üritused olid noorte seas väga menukad, osales oodatust rohkem õpilasi.

Võimaluse korral loodame korraldada ka tuleval aastal sellise projekti, et Peipsiäärsed noored saaksid veelgi rohkem indu ja julgust ettevõtlusega tegelemiseks. Usume, et kui noored peale finaali ei jäta oma ideed unarusse, siis võib nii mõnestki veel tulevikus kuulda! Projekti korraldaja SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ootab kõige rohkem mini- ja õpilasfirmade tekkimist, siis on missioon olnud edukas ja tasub jätkata!

Elis Õis
Projektijuht

Peipsiveere ettevõtlikud noored 2018

Peipsiveere programmi toel ja SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus eestvedamisel jätkuvad ka 2018.aastal tegevused koolinoortele Peipsi Gümnaasiumis, Mustvee koolis ja Anna Haava nim Pala Koolis.

Eesmärk on kaasa aidata Jõgevamaa Peipsiveere piirkonna (Mustvee linna, Kasepää ja Pala valla) kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, piirkonna koolinoorte (7-12.klass) ettevõtlikkuse arendamise, ettevõtlusõppe toetamise ja ettevõtlusringi korraldamisega. Toetada koolide ettevõtlusalast õpet, inspireerida piirkonna koolinoori osalema ettevõtlusringis ja äriideede konkursil, mille tulemusel on võimalik luua õpilasfirma, läbida ettevõtlusõppe teemad ja luua otsekontakte kohalike ettevõtjatega. Konkursil osalejad loovad ise eeldused oma koolis rajada õpilas- või minifirma.

Kokku osaleb 100 noort äriideede genereerimisel ja enim huvitatud tiimid jõuavad ettevõtlusringi tegevusteni. Lõppfinaaliks on Äriideede konkurss, mis toimub Mustvee Kultuurikeskuses. Auhinnafond pakub algkapitali õpilasfima asutamiseks ja õppereisi mitmetesse põnevatesse ettevõtetesse Tartus. Kaasa löövad ettevõtjad, kes juhendavad noori ettevõtlusringis ja osalevad äriideede hindamise žüriis.

Kõigile osalejatele on ettevõtlusringis lõunasöök tasuta! Samuti on korraldatud tasuta transport marsruudil kool-Mustvee Kultuurikeskus-kool nii Pala kui ka Kasepää lastele.

Projektijuht: Elis Õis, e-post: ois.elis@gmail.com 
Korraldaja: Marve Millend, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhataja/ ettevõtluskonsultant, e-post: marve@jaek.ee 
Projekti rahastatakse Eesti riigi eelarvest Regionaalarengu programmi raames. Meetme elluviijateks on Maaeluministeerium ja EAS. Kaasrahastajad on Mustvee linn, Kasepää vald ja Pala vald.

Start antakse äriideede genereerimisega. Läbiviijad: Harald Lepisk (eesti keeles) Pala ja Mustvee koolis; Aleksei Razin (vene keeles) Peipsi Gümnaasiumis. Üritustest (iga nädal üks) ja täpsest ajakavast saab infot siit lehelt ja projekti Facebook lehelt „Peipsiveere Ettevõtlikud Noored“.

 

Ettevõtlusringi tegevused:

  1. Äriplaani meistriklass: Toode ja turg (3h) ; Müük ja turundus (3h). Mõtlevad läbi äriidee ärimudeli, analüüsivad toodet ja turgu, loovad turundusplaani ja reklaamimaketi ning saavad mentoritelt-ettevõtjatelt tagasisidet enda idee edasi arendamiseks. Koolitaja: Harald Lepisk.

  1. Äriplaani meistriklass: „Onepager ja pitchimine (3h).  Onepager’i koostamine, vajalik vs ebaoluline info, pitchimine ehk liftikõne, hea vs halb pitching. Oluline teadmine ja oskus konkreetselt ja lühidalt sõnastada äriideed, leida ostjad, investorid. Koolitaja: Anu Vunk.

  1. Avaliku esinemise treening ideede selgelt ja atraktiivselt esitlemiseks (3h). Harjutatakse enda ideede selget ja meeldejäävat esitlemist. Õpitakse vabalt laval esinema, esitlus- ja helitehnikat kasutama, häält suunama ja esinemiskrambist vabanema. Noored kasutavad esinemistreeningutes enda äriideesid ning treenivad selle esitlemist. Läbiviija: lavastaja ja näitleja – Karl Sakrits, MTÜ Tähetund.

  1. Ideekonkursi finaal koos ettevõtjatega (3h). Meeskonnad esitlevad žüriile oma äriplaane ja prototüüpe. Žürii (KOV esindajad, ettevõtjad, MAK) hindab äriplaanide kvaliteeti, teostatavust, eristuvust, mõju ja esitlust ning autasustab parimaid meeskondi. Moderaator: Harald Lepisk

  1. Õppereis konkursi võitjatele Tartus (1 päev). Võitjad (1-3 meeskonda) valivad ise koha, mida soovitakse külastada. Näiteks Ettevõtlusküla, Ahhaa keskus, Põgenemistuba, Seikluspark, PlayTech kontor, Makerlab jms.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekt “Peipsiveere Ettevõtlikud Noored” aitab Jõgevamaa Peipsiveere piirkonna (Mustvee linna, Kasepää ja Pala valla) umbes 100 koolinoore (7-12.klass) ettevõtlikkust arendada ettevõtlusõppe toetamise ja ettevõtlusringi korraldamisega. Projekti käigus loodavad äriplaanid osalevad äriideede konkursil. Toimuvad ettevõtlikkust inspireerivad äriideede genereerimise tunnid koolides, tegutseb koos kohalike ettevõtjatega ettevõtlusring, mis korraldab omakorda erinevaid äriplaani koostamiseks ning esitlemiseks vajalikke koolitusi. Ettevõtlusringi tegevuste eesmärk on valmistada meeskondi ette osalema noorte äriideede konkursil, mis päädib parimate autasustamisega ja õppereisiga Tartusse, kus võitjad ise saavad valida objekti või sündmuse, mida ettevõtluse õppimise eesmärgil külastada.

Projekti toetuse taotlus esitati 2017.aastal, enne haldusreformi.