Jõgevamaa aasta õpetaja tunnustamine

2021.aasta tunnustused:

  1. TIIT NAARITS (Jõgeva Gümnaasium)

   Ta on suure südame ja teadmistepagasiga õpetaja, kellele läheb korda iga õpilane ning kes suudab anda endast maksimumi, olgu selleks õpilaste ajalooliselt harimine või igaks reedeks toimuvale mälumängule küsimuste välja mõtlemine. Tema tundides ei esine kunagi lihtsalt tuimalt õpikust lugemist, vaid need on kaasahaaravad, sest loengu vormis toimuvates koolitundides oskab ta tuua mitmeid näiteid, mida seob naljadega, et need paremini meelde jääksid.

  2. Nominendid:
  3.  
  4. TIIU KIRSIMÄE (Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium)
 1. KATRIN TAMM KUUSIK (Põltsamaa kunstikool)

  Professionaalne, innukas, pikaajalise praktikaga  kunsti huvihariduse õpetaja, kes loob keskkonna, kus ei ole valesid vastuseid vaid on erinevad seisukohad. Lisaks akadeemilise kunstihariduse õpetamisele on põhirõhk kaasaegse kunsti võtete ja eeskujude kasutamisel, mis eriti arendavad loovalt mõtlema,  

 2. Nominendid:
 3.  
 4. EHA NIGLAS (Jõgeva muusikakool)

  1. MAIVE NOODLA (Põltsamaa Ühisgümnaasium)


   Kõige sümpaatsem õpetaja, keda kohata. Venitab mõne tööga isegi hinde 3 välja isegi kui töö väga hea pole. Kõige kaasahaaravam õpetaja kõigi asjadega. Väga tubli ja töökas ema kui ka õpetaja.

   Meie tunne tekib ikka siis, kui tehakse midagi koos ja tehakse rõõmuga – meie klass on seda teinud. Samuti olen alati olnud seda meelt, et probleemid tuleb ära lahendada, seetõttu on nende aastate jooksul olnud mitmeid väiksemates ja suuremates gruppides probleemide lahendamisi; meie-tunne tekib siis, kui klass saab omavahel hästi läbi ja mina üks põhimõtteid on alati olnud kiusamisvaba klass ja selle hoidmine: ma ei luba oma klassis kedagi kiusata, oma klassil ja oma klassi kiusata. Ehk on see ka õnnestunud.

   Üks olulisi ettevõtmisi oli kindlasti ka osalemine Heategevuslikul teatejooksul, osalesime 6. ja 7. klassi kevadel, siis tuli koroona. Hooliva klassi programm ja laager Kloogarannas, Kindlasti üks vahva  tunde retk oli „Algus allikatel“ 9. klassi sügisel ja veel palju muud.

 1. Nominedid:
 2.  
 3. EDA SÄÄSK (Puurmani Mõisakool)

 4. EGLE PLATO (Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium)
 5.  
 6. ESTRI VAHT (Jõgeva Põhikool)
 1. MAARJA ANNUK (Puurmani Mõisakool)

  Maarja on innovaatiline, õpilasest hooliv õpetaja.

  Maarja koostab palju ise töölehti ja ülesandeid, mis on seotud igapäevaste olukordadega, mida loovalt lahendada tuleb. Toimuvad erinevad arutelud ja vestlused parasjagu olulistel olevatel teemadel.

  Esmaspäeva hommikuti arutatakse ja vesteldakse pikemalt eelneva nädala teemadel ning tehakse uueks nädalaks plaane.

  Maarja veedab enamuse koolipäevast õpilaste juures. Vahetundidel viibib ta õpilaste juures nendega suheldes, tunniks valmistudes. Õpilastele meeldib olla tema seltskonnas ka vabal ajal.

 2. Nominendid:
 3.  
 4. AIVE JÕESAAR (Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium)

 5. INGE JÕGI (Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium)

 6. JANA TIIDO (Jõgeva Põhikool)

 7. MARGIT TÕNISSON (Põltsamaa Ühisgümnaasium)

 8. MIINA LEHTLA (Siimusti Lasteaed-Algkool)

 9. REET NEIMANN (Torma Carl Robert Jakobsoni Põhikool)

 10. TIIU ÕUNAP (Jõgeva Põhikool)

 1. ERLE TÜÜR (Luua Metsanduskool)

  Erle Tüür on särav, uuendusmeelne ja õpilaste poolt kõrgelt hinnatud pühendunud õpetaja, kelle südameasi on metsatarkuse jagamine Eestimaa loodusest. Ta hoolib igast oma õppijatest ning panustab iga päev enda ja kooli arengusse.

  Erle on süsteemselt koolis välja arendanud enda põhieriala – metsanduse alused ja metsakaitse. Ta on loonud põnevad ja arendavad õppematerjalide kogud (putukatest ja seentest jms) ning tema õpetamismeetodid toetavad igas vanuses õppija aktiivset osalust tundides. Ta oskab luua avatud ja arendava õpiruumi nii noortele kui täiskasvanud õppijatele ning kaasab neid nii tundide läbiviimisesse, enesehindamisse kui reflekteerimisse. Tema jaoks on oluline hoida kõrgel õppija huvi ning õpimotivatsioon, selle nimel korraldab ta põnevaid kohtumis ettevõtete ja teiste partnerite juures. Erle on valitud üleriigiliselt aasta kutseõpetaja nominendiks.

 2. Nominendid:
 3.  
 4. LYS LEPIKSOO (Luua Metsanduskool)
 1. MAIRE TAMM (Palamuse lasteaed Nukitsamees)


  Meie maa ja kodukandi kultuuri -, aja- ja looduslugu on õpetaja Maire Tamm vorminud muusikalisse sümboolikasse, edastades seda kõikidele, kellega ta kohtub igapäevaelus või töökeskkonnas. Kasutades individuaalset, paaris- ja grupitööd avab Maire laste loovuse, innustades laste omaloomingut nii rahvatantsus, loovliikumises kui ka fantaasiapillidega musitseerides.  Lastele pakub avastamisrõõmu pillide meisterdamine, kujundades nii laste iseseisvust ning loovat mõtlemist. Iga laps on Maire jaoks inspireeriv oma huvide, mõtete ja erilisusega. Laste loovad ideed leiavad alati toetuse ning rakenduse peokavade koostamisel, kus laste lennukad mõtted on muudetud peo loomulikuks osaks. Libretistina kirjutab Maire valmis toredate suurürituste tekstid ja muusikalised ettekanded, integreerides muusikaga õppekava ainevaldkondi.

 2. Nominendid:
 3.  
 4. LIINA STAMM (Palamuse lasteaed Nukitsamees)
 1. ANNI JUHANSON (Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium)

  Õpetaja Anni on nooruslik, rõõmsameelne, range ja innovatiivne õpetaja. Huvitav ja innustav õpilastele, kindlasti üks lemmikuid, kelle tundi minnakse hea meelega.

  Õpetaja Anni klassis on turvaline ja hea õppida. Isegi kui õpetaja peab pahandama, mida juhtub harva, saavad õpilased aru, mille eest see oli. Üldjuhul on õpetaja Anni heatujuline, kannatlik ja arusaaja. Ta mõtleb eelkõige sellele, kuidas õpilasel on parem õppida, mitte kuidas temal on parem õpetada. Ta oskab luua klassis õhkkonna, kus hea on olla igaühel nii ekstra- kui introvertidel, aktiivsetel ja stabiilsetel.

 2. Nominendid:

 3. MARGIT RANDMAA (Põltsamaa Ühisgümnaasium)

 4. NEEME KATT (Jõgeva Põhikool)
 1. SILJA PIIR (Jõgeva Gümnaasium)

  Elus ei ole midagi suuremat, kui päästa kellegi elu või anda sellele mõte – Silja on seda meie õpilastega korduvalt teinud.

  Silja otsib ja leiab koolist väljalangemisele alternatiive, olgu selleks tööriistad ajaplaneerimiseks või sisemise motivatsiooni leidmiseks, aga ka õpingute pikendamine tõsisemate vaimse tervise või sotsiaalmajanduslike probleemide korral. Keerulisemate juhtumite korral on Silja suunanud peresid perenõustamisse või sotsiaaltoetusi taotlema, et õpilasel oleks võimalus õpinguid jätkata. Igapäevase tööna suunab Silja õpilasi erialaspetsialistide, Rajaleidja keskuse, vaimse tervise õe, psühholoogi või psühhiaatri juurde. Äärmuslikes olukordades ei ole ta lugenud ei töötunde, öötunde ega sõidukilomeetreid, kui raskustes õpilane on vajanud koheselt professionaalset abi. Kui õpilast toetav otsus on siiski koolist väljaarvamine, veendub Silja selles, et õpilane kasutab edasiõppimisvõimalusi.

 2. Nominendid:
 3.  
 4. MARGE PÕDRA (Jõgeva lasteaed Karikakar)
 5.  
 6. MARGE TERAS (Põltsamaa lasteaed Tõruke)
 7.  
 8. SIRJE KIIS (Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium)
 1. KAIRE KAMPUS (Lustivere Põhikool)

  Kaire Kampus on 2008. aastast tulemuslikult juhtinud Lustivere Põhikooli, pööranud erilist tähelepanu erilistele lastele ja rakendanud parimal moel kaasava hariduse põhimõtteid; lapsekeskne õpe on tema tegevuses esikohal.

  Kaire Kampus on alati pidanud esimesena silmas õpilaste huvisid ning püüdnud tagada neile parima võimaliku õpikeskkonna. Ta on rakendanud kaasava hariduse põhimõtteid selle parimas tähenduses, võttes eeskuju parimatest praktikatest. Väga hea on koostöö maakondliku Rajaleidja keskusega, kellega koos analüüsitakse õpilaste probleeme ja vajadusi ning püütakse leida parim lahendus igaühe jaoks. Samuti on koostöö SOS-lasteküla Põltsamaa peredega, kes saadavad oma lapsed Lustivere Põhikooli. Kaire püüab leida parimaid praktikaid erinevates koolidest ning tutvustada neid töötajatele. Traditsiooniks on kujunenud iga-aastane Eesti-sisene koolitusreis. Häid ideid on Lustivere kooli tulnud ka Soome sõpruslinna Mänttä-Vilppula koolidest, kus Kaire on korduvalt õppekäikudel viibinud.

 2. Nominendid:
 3.  
 4. TIIA MIKSON (Põltsamaa Ühisgümnaasium)

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkursi „Õppimine on põnev“ auhinnasaajad on:

MUSTVEE KOOL puuteraamat “Sätime õue” pimedatele lastele

LOHUSUU KOOL Lohusuu Kooli ja kogukonna sügislaat

Fotod: Ellar Sügiste