Teenused kodanikuühendustele

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus pakub kodanikuühendustele ja -algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh. teemadel:

  • – eestvedajate inspireerimine;

  • – organisatsiooni asutamine;

  • – organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine;

  • – ühingu juhtimise korraldamise nõustamine;

  • – ühingu tegevuste rahastamise nõustamine;

  • – ühingu projektide nõustamine;

  • – organisatsiooni arendamine, sh. ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine.

Arenduskeskus aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Selleks jagab arenduskeskus informatsiooni kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium.