Kohaliku omaalgatuse programmi 2021 sügisvoor ootab vabaühenduste taotlusi 1. oktoobriks 

Alates 1. septembrist saab hakata elektroonses toetuste keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee esitama taotlusi kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru. 

Vabaühendused saavad küsida toetust projektidele, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. Toetatakse  tegevusi kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste tõstmiseks, kogukonnatunde tugevdamiseks ja tõhusamaks koostööks. Samuti kogukonna ühistegevuseks vajalike vahendite ja seadmete soetamist, avalikus kasutuses olevate ruumide remonti, objektide rajamist ja kogukonnateenuste arendamist. KOP sügisvoorus on maakonna projektidele toetust jagada kokku 20974 eurot. 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada hiljemalt  1. oktoobriks kella  16.30. Taotlus tuleb täita ja esitada elektrooniliselt  etoetus.struktuurifondid.ee veebikeskkonnas.

Täpsed tingimused ja nõuded taotluse esitaja organisatsioonile ja taotlusele on ära toodud kohaliku omaalgatuse programmi määruses. 

Taotlusi saab esitada meetmesse

Kogukonna areng

Meede toetab toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. (Näiteks üritused, koolitused, õppereisid, arengukavade koostamine, trükiste koostamine jms)

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Meede toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. (Näiteks asjade, mööbli, vahendite ostmine, ehitustegevus, remonditööd jms)

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse summa on: 

  • Kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500 €

  • – Investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise  projektidele maksimaalselt 4000 €

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Jõgevamaa projektide jaoks on e-toetuse keskkonnas otselingid. Vali sobiv meede ja alust taotluse esitamist (taotlusi saab esitada alates 1. septembrist 2021)

Jõgevamaa KOP sügisvoor 2021
“Kogukonna areng” 

Jõgevamaa KOP sügisvoor 2021
“Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” 

Infopäev taotlejatele toimub 10. septembril 2021 kell 14-18 Zoomi veebikeskkonnas. Tutvustatakse programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas. Infopäevale registreerimine on lõppenud.  

taotluse täitmiseks

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja