Arendustegevused 2015-2016

2015-2016.aasta ettevõtlusalaseid arendustegevusi viiakse ellu PATEE programmi (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks) raames. Jõgevamaa 2015-2016 PATEE tugiprogrammis on kokku 3 teemat ja üheks neist on:

Fookusvaldkondade ettevõtete võimekuse ja ettevõtluskeskkonna arendamine

Tegevuse eesmärk on fookusvaldkondade (so. puit ja metall) ettevõtete suurenenud konkurentsivõime (sh. müügitulu, ekspordimaht, palgafond), kõrgemat lisandväärtust loovad tooted/teenused ning uued töökohad. Fookusvaldkondade ettevõtete ekspordivõimekuse kasvuga luuakse eeldused ka täiendavate uute ettevõtete tekkeks. Maakonna ettevõtluskeskkonna arendamiseks panustatakse ettevõtjaks olemise väärtustamisele ning kaastakse ettevõtjaid maakonna arendustegevusse, et muuta maakonda paremaks paigaks, kus töötada ja elada. Elanike (sh. noorte) teadlikkuse tõus maakonna ettevõtetest ja võimalustest maakonnas rakendust leida aitab kaasa maakonna tööhõive kasvule.

  • arendusjuhi töölevõtmine;

  • ettevõtjate väärtustamine;

  • avatud ettevõtete päev;

  • ettevõtjate mõttekoja käivitamine;

  • puidu- ja metallisektori ettevõtete võimekuse kasvatamine;

  • ekspordi töötuba.

Fookusvaldkondade ettevõtete võimekuse ja ettevõtluskeskonna arendamise eest on vastutav:

Sandra Saviauk
Turundus- ja arendusjuht