Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 kevadvoor

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse laekus Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 kevadvoorus 53 taotlust: 21 taotlust meetmesse 1 ja 32 taotlust meetmesse 2. 

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus teeb taotluste tehnilise kontrolli ja hindamise 50-tööpäeva jooksul. Taotlejatele tehakse hindamiskomisjoni otsused teatavaks e-kirjaga hiljemalt 10.06.2019.

Jrk

Taotleja nimi

Projekti nimi

KOP toetus

Projekti algus

Projekti lõpp

1

Sadala Külade Selts

Kogukonna ühistegemised

2000,00 €

01.04.2019

01.02.2020

2

Mittetulundusühing Luua Külaselts

Mänguväljak Luua külla (I etapp)

2000,00 €

01.04.2019

01.02.2020

3

Ulvi Naiste Ühendus

Ulvi küla laululava katuse renoveerimine

1719,54 €

01.05.2019

30.09.2019

4

MTÜ Kogemise Rada

Mängulinnak Põltsamaa Lillevere piirkonna mängualale

2000,00 €

15.04.2019

15.07.2019

5

Tapiku Külade Selts

Seltsiruumide remont

1045,00 €

01.06.2019

31.12.2019

6

Tammispää Külaselts

Koostöö ja traditsioonid tugevdavad kogukonda, Tammispää küla esmamainimise 420. aastapäev

1402,50 €

01.05.2019

31.12.2019

7

MTÜ Pajusi  Teater 

MTÜ Pajusi Teatrile vahendite soetamine

1053,99 €

01.06.2019

01.09.2019

8

Puurmani Priitahtlik Päästeselts 

Haagise soetamine seltsile

1996,00 €

01.04.2019

01.10.2019

9

Vaiatu Küla Selts

Kangastelgede hankimine käsitööoskuste arendamiseks

2000,00 €

01.05.2019

01.02.2020

10

Mittetulundusühing Avinurme Külavanemate Koda

Laekannu külaplatsi ja laululava renoveerimine

1584,00 €

01.04.2019

01.08.2019

11

Mittetulundusühing Torma Kultuur

Torma rahvamajas asuva kogukonna ühistegevuseks mõeldud ruumi remont

2000,00 €

01.08.2019

31.01.2020

12

Kaarepere Külaselts

Kodukandipäev Kaareperes 2019

630,00 €

01.06.2019

01.09.2019

13

Sadala Külade Selts

Ühistegevust soodustavad vahendid

2000,00 €

01.04.2019

01.02.2020

14

Mittetulundusühing Puurmani Eakate Selts

Piirkonna avaliku sauna riietusruumi kappide soetamine

1031,40 €

01.04.2019

30.09.2019

15

Kamari Haridusselts

Kokkupandavate laudade ostmine piirkonna väliürituste ja seltsimajas kasutamiseks

2000,00 €

01.04.2019

31.07.2019

16

Pisisaare Spordiklubi

Helitehnika soetamine ühis- ja avalike sündmuste läbiviimiseks

1980,00 €

01.04.2019

31.08.2019

17

Mittetulundusühing Loopre-Lepiku ratsatalu

Rutikvere piimaühisuse meierei-muuseumi avamine

1800,00 €

01.04.2019

31.05.2019

18

Kuremaa Külaselts

Kuremaa külakonverents “Külaselts 10”

1444,00 €

01.02.2019

30.11.2019

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse

Meede 1

Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arndamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Kohaliku omaalgatuse programmist toetatakse tegevusi, mille on algatanud ja millest saab kasu kohalik kogukond. Toetuse taotlejaks saab olla ühendus, kes tegutseb küla, aleviku, valla, linna või asumi huvides. Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega riik. Üks taotleja võib esitada kuni kaks taotlust – mõlemasse meetmesse ühe taotluse.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja