Peipsiveere ettevõtlikud noored

Voorel selgusid parimad äriideed!

24. jaanuaril 2020 lõppes 3-päevane ettevõtluslaager Voore Puhkekeskuses.  Projekti “Peipsiveere ettevõtlikud noored” eesmärk oli kaasa aidata Jõgevamaa Peipsiveere koolinoorte (8.-12. klass) ettevõtlusaktiivsuse arendamisele. Projekti otsene eesmärk on tõsta piirkonna noorte ettevõtlikkust ja toetada  õpilas- või minifirma loomist.

Laagris osalesid õpilased Mustvee piirkonna neljast koolist: Avinurme Gümnaasium, Voore Põhikool, Mustvee kool ja Peipsi Gümnaasium. Kokku said inspiratsiooni ja teadmisi ettevõtluseks 34 motiveeritud ning õpihimulist noort. Laagri tegevuste läbiviimise kohustus oli 4 MTÜ Ettevõtlusküla koolitaja õlul. Kiitma peab ka õpetajaid, kes oma õpilasi kohapeale toetama olid tulnud- Mare Maasik, Kristina Pikas ja Marianne Kivimurd-Tarelkina.

Laager oli intensiivne, kuid õpetlik. Esimesel päeval tehti tutvust kõigi ideedega ning keskenduti probleemidele, võimalustele ning ressurssidele. Teise päeva teemaks oli oma kliendi leidmine ning müügi tehnika harjutamine. Viimasel päeval esinesid kõik võistkonnad ettevalmistatud müügikõnedega žürii ees. MTÜ Ettevõtlusküla kasutatud metoodika tegi noortele õppimise põnevaks ja mänguliseks nii vara hommikul kui hilja õhtul.

3-päevane laager lõppes finaaliga, kus kõik noored astusid žürii ette ning esitlesid oma äriideid. Žüriitöös osalesid Mustvee Vallavalitsuse arendusnõunik Aive Tamm,  SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultant ja projekti eestvedaja Marve Millend, ettevõtjaid esindas tunnustatud noorte ettevõtlikkuse toetaja 2019. aastal Kebeli Talu ettevõtja Tõnu Sepp. Lisaks hindas noorte esitlusi Ettevõtlusküla koolitaja Anneli Rääbis.

Võistlustules osales kokku 9 erinäolist äriideed, mida saab kohe rakendada mini- või õpilasfirma loomisel. Kuna kohtunikud leidsid, et kõik võistkonnad väärivad tunnustust, siis tehti otsus, et kõik osalenud äriideed võivad saada õpilasfirma alustamiseks algkapitali. Auhinnaraha jaguneb järgmiselt: 1.-4. koht jagab omavahel 600€ ja 5. -9. kohtade vahel jaotub vastavalt 400€. Saadud auhinnaraha saab kasutada ainult siis, kui luuakse mini- või õpilasfirma ning esitatakse vastav taotlus investeeringuks Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusele.

3. ja 4. kohta jagavad tiimid MF PUME, kes hakkab tootma Avinurme piirkonnale omaseid laserlõikuriga tehtud puidust meeneid ja ALEDSO, kes hakkab turistidele pakkuma Mustvees giidi teenust. 2. koha sai tiim KAKS SEIBI, kes toodavad puidust ja pleksiklaasist kaste kraaniga mahlakoti hoidmiseks. 1. koha saavutas PEIPSI MAALID, kellelt tuli nii idee kui ka teostus ise tehtud meenetest, kuhu peale ise maalitud kaunid Peipsi vaated.

Osalenud noored ütlesid, et kindlasti sooviksid osaleda ka järgmine kord sellises laagris, kuna nad õppisid väga palju ja said uusi tutvusi teistest koolidest. Oluliseks peeti enesehinnangu ja suhtlemisoskuse paranemist ja usku, et oma ideid tuleb julgelt esitada.

Projekti “Peipsiveere ettevõtlikud noored” rahastatakse Peipsiveere programmi raames.

 

Peipsiveere arenguprogrammi projekt Peipsiveere Ettevõtlikud Noored 2019/2020

Projekti eesmärk on kaasata Mustvee valla kõigi 5 kooli kokku vähemalt 100 noort, et ettevõtlusringi laagrisse jõuaksid ca 45 tugevalt motiveeritud õpilast Mustvee valla koolidest (Voore Põhikool, Mustvee Kool, Peipsi Gümnaasium, Lohusuu Põhikool ja Avinurme Gümnaasium). Oluline ei ole igast koolist võrdse arvu laste kaasamine vaid elujõuliste tiimide tekkimine, mis jõuavad ka õpilasfirma asutamiseni.

Mustvee valla koolide 2019.aasta ülesanne: Projekti ettevalmistamise etapis oma kooli õpetajaskonnast koolitada 1-2 õpetajat õpilas- või minifirma juhendajateks. See on eeldatav vajadus kuna ettevõtluslaagri järel asutavad õpilased 2020 alguses oma õpilas- või minifirma. Juhendaja peab olema oma kooli õpetaja.

AJAKAVA:

Õpetajate koolitamine JA Eesti koolitustel õpilasfirmade juhendajateks. Igast koolist soovitavalt üks õpetaja. Kulud kannavad koolid ise.

Ettevõtlusküla tiim viib läbi kõigis Mustvee valla koolides inspireerivad ärilahingud. Ettevalmistus ettevõtlusringi laagriks, tiimide moodustamine koolide endi poolt.

Koolid valivad välja  7-8 õpilast (vanuserühm 8.-12.klass) ja 1-2 õpetajat kooli kohta. Maksimaalselt kokku 9 inimest.  Ettevõtluslaagrisse välja valitud ettevõtlusest huvitatud õpilased ja juhendajad (kokku 45 in) transporditakse (tasuta!) koolide juurest Voore Puhkekeskusesse, kus nad majutatakse. Projekti kuludega on kaetud nii majutus kui ka toitlustamine 3 korda päevas.
Ettevõtluslaagris toimuvad kolmel järjestikusel päeval (K,N,R) erinevad koolitused ja üritused, mis lõpevad äriideede konkursiga, kus laagris tegutsenud tiimid esitavad ettevõtjatest ja valla esindajatest žüriile oma äriideed õpilasfirmade loomiseks. Toimub tunnustamine ja auhindamine. NB! Auhinnad saab 1., 2. ja 3. koha tiim kätte siis kui luuakse õpilas- või minifirma 2020 jooksul.

Õpilas- või minifirmade loomine, auhindade kättesaamine. Auhindadeks on firma loomisel vajaliku alginvesteeringu katmine projekti läbiviija poolt projekti eelarves planeeritud mahus. Näiteks, vajaliku masina, seadme, materjalide ja ka teenuse ostmine. Antud meetod motiveerib peale ettevõtluslaagrit looma õpilasfirma ja asuma reaalselt tegutsema. Auhinnafond on 1000 eurot! Samal ajal  tehakse kohalike ettevõtjatega koostööd õpilasfirmade mentorprogrammiks ja toetamiseks. Auhinnafond võib veelgi kasvada.

Ettevõtlusringi koolitused laagris

Projekti alguses detsembris 2019 toimuvad inspiratsiooniks ärilahingud kõigis 5 koolis (Voore Põhikool, Mustvee Kool, Peipsi Gümnaasium, Lohusuu Põhikool ja Avinurme Gümnaasium), mille tulemusel valitakse iga kooli poolt välja enim ettevõtlusest ja õpilasfirmast huvitatud noored. Selle tulemusena on ettevõtlusringi laagrisse tulemas juba ettevalmistatud tiimid ja algusjärgus äriideed, mis võivad ettevõtlusringi koolituste ajal ka muutuda.

Ettevõtlusringi ülesehitus: Ettevõtlusringi koolitused toimuvad laagri formaadis ja kestab korraga 3 järjestikku päeva Voore Puhkekeskuses, kus on piisavalt ruumi töötubadeks, koolitusteks ja rühmatöödeks. Samuti on projekti toetusel kaetud majutuse ja toitlustuse kulud nii õpilastele kui saatjatele kui ka koolitajatele, kes vastutavad laagri tegevuste ja muu eest. Ettevõtlusringi tegevused viiakse läbi MTÜ Ettevõtlusküla poolt.

Koolitajad: MTÜ Ettevõtlusküla,  MaarMusic OÜ. 
Projektijuht: Elis Hannolainen
Rohkem infot projektist: Marve Millend; tel. 5210431; marve@jaek.ee

Projekti toetab Maaeluministeerium.

1. Ärilahing: 

osalejad saavad läbi mängu kogeda alustava ettevõtja väljakutseid, kuidas ideed leida, kuidas müüa ning tagasisidet koguda, kuidas meeskonnana koos toimida ja oma ressursse planeerida.

2. Ettevõtluslaagri ajakava ja moodulid:

  • 1. päev: Tutvumine, probleem/võimalus, idee leidmine ja ressursid. Mis on probleem ja võimalus ning kuidas neid leida? Probleemide lahendus (idee leidmine) Ressursid (prototüüp/visandamine).

  • 2. päev: Klient, väärtus, müük, esinemiskoolitus Kliendi määratlemine. Turu testimine Müük ja turundus – müügikõnede tegemine ja kliendi tagasiside analüüsimine. müügikõne lõuendi täitmine, müügikõne harjutamine. Esinemiskoolitus.

  • 3. päev: Esitluskõne koostamine, ettevalmistus, pitchimine, õpilas- ja minifirma tegemise tutvustus. Avalik esinemine (mis see on, vead, harjutamine). Enda pitchi harjutamine. Lõppvõistlus – noored esitlevad oma toote/teenuse ideid züriile.