Üle-eestiline edulugude konkurss 2020 tuleb taas

Edukuse ja toimetuleku suurim eelis peitub ettevõtlikkuses!

Ettevõtlikkus on eluhoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Kõike seda aitavad välja arendada lasteaiad ja koolid.

Konkursiga “Õppimine on põnev!” tunnustavad haridusprogramm „Ettevõtlik kool” ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid nende ettevõtlikkuse eest, mis tihtipeale jääb kõrvaltvaatajale märkamatuks. Edulugude konkurss toob esile ja tutvustab laiemale auditooriumile ettevõtlikku hoiakut väärtustavate õppeasutuste tegevusi. Konkursi edulugude tähtsamad kriteeriumid on seotus päriseluga, läbipõimitus õppekavaga ja noorte vastutuse osakaal tegevuse juures.

Osalemine:
 • Konkursile ootame 2019/2020 õppeaasta edulugusid.

 • Üks asutus võib esitada mitu edulugu.

Enne eduloo esitamist küsi endalt:
 • Kas esitatav õpilugu oli suunatud laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamisele, toetades õppetöö seotust päriseluga?

 • Kas olid kaastatud erinevaid partnereid?

 • Kas ettevõtmine võimaldas noorte/laste ideid rakendada?

 • Kas ettevõtmine oli noorte/laste poolt algatatud?

 • Kas see oli noorte/laste poolt ellu viidud?

 • Kas see ettevõtmine aitas õppeasutuses ja/või kogukonnas kujundada ettevõtlikku hoiakut?

 • Kas ettevõtmine erines tavapärasest õppetegevusest lasteaias/koolis?

 

Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, siis see konkurss on just Sulle!

Auhinnad antakse järgmistes kategooriates:
 • Parim heategu kogukonnale

 • Parim koostöö partneriga

 • Põnevaim tund

 • Parim noorte/laste algatus

 • Ettevõtlik lasteaed

Igas kategoorias jagatakse välja I, II ja III koht, kelle vahel jagatakse auhinnaraha vastavalt 500, 250 ja 150 eurot!

Auhinnafondi (va ettevõtlik lasteaed) rahastab ettevõtlusõppe programm Edu & Tegu!