Jõgevamaa Terviselehed

Jõgevamaa Terviseleht kajastab maakonna tervist puudutavaid teemasid.

2018. aastal valminud Jõgeva maakonna tervise- ja heaoluprofiilist lähtuvalt on neli prioriteetset teemat, millega tegelemine vajab süsteemsemat ja valdkondade ülest lahenduste leidmist:

1.Laste ja noorte ülekaalulisus

2.Laste ja noorte riskikäitumine

3.Toimetulekuriski vähendamine

4.Elanike turvalisus