Turvalisuse valdkonna tegevused Jõgevamaal 2023. aastal

Andsime välja kaks Jõgevamaa Terviselehe  numbrit:
4. aprillil (elanikkonna teavitamine kevad-suviste tervisedenduse ja turvalisuse teemadel nagu lõkke tegemine, kulu põletamine, veeohutus) ja
10. oktoobril (sügis-talviste tervisedenduse ja turvalisuse teemadel: küttekolded, veekogud jäätuvad, lisaks abi- ja infonumbrid). Turvalisuse teemad koondasime üldpealkirja alla „Ohutus algab meist endist“.  Artiklite kirjutamisel tegid kaastööd Diana Okas Transpordiametist, Jana Õim ja Andrus Reimaa Lõuna prefektuurist, Kärt Russak Tervisekassast, Karmen Allev Sotsiaalkindlustusametist, Elari Kliiman Päästeametist, jt. Mõlema ajalehe tiraaž oli 8000 tk. Leht ilmus maakonna ajaleht Vooremaa  vahelehena paberlehe tellijatele ja ülejäänud levitasime Jõgevamaa Ärilehe vahelehena, mida sai võtta Jõgevamaal Coop kaupluste ketist. Terviselehtede kaasrahastajad olid Tervise Arengu Instituut ja Siseministeerium. Lisaks jagasime terviselehte koolitustel, kõigil kohtumistel ja asutuste külastamisel. 
Terviselehti loe siit: https://jaek.ee/jogevamaa-terviselehed/

Jõgevamaa koolide meeskondadele toimus 2. Jõgevamaa ohutusõppus ÄKK 24. augustil 2023 Jõgeva Põhikoolis. Õppus toimus üheteistkümnes erinevas töötoas, mida viisid läbi Keskkonnaamet, Eesti Punase Risti Jõgevamaa selts, Päästeamet, Transpordiamet, Naiskodukaitse, psühholoog Karmen Maikalu, SKA ohvriabi, Terviseamet, Politsei ja Jõgevamaa Nõustajate ühenduse töötajad. Osa võttis 12 kooli. Tagasiside nii osavõtjate kui korraldajate poolt oli väga positiivne: õppus  andis uusi teadmisi ja sai olemasolevaid uuendada, sai küsida ja arutada, kogu korraldus oli väga ladus.

Koolitused “Oleme kriisideks valmis” toimusid Jõgevamaa avatud noortekeskuste ja vallavalitsuse noorsootöötajatele 3. oktoobril Siimusti noortekeskuses. Noorsootöötajad said vajalikke teadmisi erinevate kriisiolukordade ennetamiseks ja kriisidega toimetulekuks nagu üksikisiku ja asutuse töötaja kriisivalmidusest, kriisirollidest ja riskide hindamisest asutuses, asutuse meditsiinialane valmisolek, kriisivarude kaardistamine ja planeerimine.
Teine koolitus „Oleme kriisideks valmis“ toimus Jõgevamaa vallavalitsuste sotsiaaltöötajatele, koolitas Sven Jablonski, 25. oktoobril Jõgeval Betti Alveri muuseumis. Saadi juurde teadmisi ja oskusi, kuidas kriisiolukordades  tõhusamalt tegutseda ja toetada kliente. Koolituse teemad olid: kriisiolukordade määratlus ja tüübid, kriisiks valmisoleku põhimõtted, kliendikeskne lähenemine kriisidele, traumajärgse stressi juhtimine, koostöö ja ressursid, praktilised oskused ja kriisiplaanide loomine. Koolitus oli paljude kasulike praktiliste harjutuste ja rühmatöödega ning käsikäes teooriaga ja meeldis osavõtjatele väga.

Kriisikoolitused „Turvaline kant“ kogukondadele ja külaseltsidele toimusid kogu 2023. aasta vältel.  Koolituste eesmärgiks oli anda ülevaade kriisidest, mis võivad meid tabada. Jagati soovitusi, kuidas kriisideks üksikisikuna ja kogukonnana valmis olla, kuidas kaardistada oma kogukonnas kriisivalmidust ja millised varud peaksid meil kõigil kodudes ja ka kogukonnamajades (kerksuskeskustes) olemas olema.
Kriisikoolitused toimusid kevadel Kalevipoja Kojas Kääpal, Voore Põhikoolis, Pedja meiereis ja Lustivere rahvamajas. Kääpal ja Lustiveres oli kaasatud ka esmaabi õpetaja Ene Viitkin EPR Jõgevamaa seltsist. Sügisel toimus kriisikoolitus Tapiku külamajas. Kriisiplaani koostamise koolitused toimusid Avinurme ja Kuremaa külaseltsi liikmetele.
Kõik osalejad said kaasa uusi teadmisi kriisideks valmistumise, kriisi ajal käitumise ja selle kohta, kust leida vajalikku infot. Koolitused olid oluliseks sammuks kogukondade turvalisuse ja ennetustöö edendamisel Jõgevamaal ning panid iga osaleja mõtlema rohkem oma pere ja kogukonna turvalisuse teemadele. Koolitused viis läbi  Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo ennetuspartner Elari Kliiman. Tagasiside oli positiivne nii osavõtjate kui korraldajate poolelt.

Kaks koolitust „Turvaliselt liikluses“ toimusid 2023. aasta novembrikuus Põltsamaa valla eakatele Põltsamaa kultuurikeskuses ja Põltsamaa Päevakeskuses. Koolituste eesmärgiks oli tuletada eakatele meelde turvalise liiklemise vajalikkust, anda ülevaade liikluseeskirjadest, liikleja õigustest ja kohustustest. Veel rääkisime Põltsamaal kui jalgratturite linnas jalgrattaga turvalisest  sõitmisest. Vaatasime liiklusalast filmi „Seda tuleb meeles pidada“, mis on valminud 1954. aastal, tehti liiklusviktoriini ning arutati õigete vastuste üle. Koolitused viis läbi Transpordiameti ohutuse ja ennetustöö osakonna ekspert Diana Okas.

Kõik tegevused toimusid projekti Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine raames, Toetatav tegevus 2.4. “Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks” rahastamisel.