Edulood 2021

04.11.2021 selgusid haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ laureaadid. Parimad kuulutati välja virtuaalsel hariduskonverentsil „Ennast juhtiv väärtust loov noor ei ole imeloom!“. Kokku esitati tänavusele konkursile 103 lugu neljas erinevas kategoorias.

Ettevõtliku Kooli programmijuhi Piret Torm-Mirontšiku sõnul on märkamine ja tunnustamine äärmiselt oluline. „See on suur kiitus meie kõikidele haridusasutustele, õpetajatele, lapsevanematele ja noortele, kes õppetöö käigus või ka selle välisel ajal viivad ellu märkimisväärseid algatusi, mis edendavad meie kõigi ettevõtlikkust. Vähem tähtis ei ole ka see, et see võimaldab üksteiselt õppida,“ lisab Torm-Mirontšik.

Tema sõnul on rõõmustav näha, et vaatamata möödunud keerulisele õppeaastale viidi koolides ja lasteaedades ellu mitmeid algatusi ja tegevusi, mis väärtustavad ettevõtlikku õpet. „Ettevõtlikult saab õppida igal ajal ja igal pool, seda tõestab ka meie tänavune edulugude konkurss, mille raames laekus hulganisti edulugusid distantsõppe ajast,“ selgitab Torm-Mirontšik.

Edulugude konkursi laureaadid 2021 on leitavad veebilehelt: 

https://evkool.ee/palju-onne-selgunud-on-ettevotliku-kooli-edulugude-konkursi-parimad-lood/

Kategoorias „Parimad praktikad TULEMi rakendamisel”

Tunnustatakse õpetajat või õpetajate ühistööd, kes on nutikalt rakendanud õpetaja tööriista TULEM.

 • Esimese koha pälvis Vändra Gümnaasiumi projekt „Mutukad ja putukad“
 • Teise koha pälvis Rakvere Rohuaia lasteaed projektiga „Kuhu kõik mänguasjad kadusid?“
 • Kolmanda koha pälvis nelja Läänemaa õppeasutuse ( Noarootsi Kool, Palivere Põhikool, Haapsalu Viigi Kool, Uuemõisa Lasteaed-Algkool ) ühisprojekt „Õpilaselt õpilasele“

Kategoorias „Parim koostöötegu“

Tunnustatakse partnerite vahelist koostööd, mis väärtustab ettevõtlikku hoiakut või on eeskujuks ettevõtliku õppe metoodika rakendamisel.

 • Esimese koha pälvis Toila Gümnaasiumi projekt „Õiglase kaubanduse nädal“
 • Teise koha pälvis Valga Gümnaasiumi projekt „Innovaatilised kohandushuvilised“
 • Kolmanda koha Kohtla-Järve Gümnaasiumi projekt „Väike laul suurele laval“

Kategoorias „Ettevõtlik haridustegu“

Tunnustatakse isikut, meeskonda, organisatsiooni, kes on algatanud tegevuse koolis, lasteaias, kodus, mis on panustanud noorte ettevõtliku eluhoiaku arendamisesse.

 • Esimese koha pälvis Kohtla-Järve Gümnaasiumi projekt „Fenomenil põhinev õpe ja koolimess“
 • Teise koha pälvis Taebla lasteaia projekt „Lepatriinude virtuaalne taimelaat“
 • Kolmanda koha Uuemõisa Lasteaed-Algkooli projekt „ Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis tegutsev) õpilasaktiiv“

Kategoorias „Noorte algatus“

Tunnustatakse noort või noori, kes on algatanud ja ellu viinud koolis, kogukonnas vm silmapaistva teo.

 • Esimese koha pälvis Paide Hillar Hanssoo Põhikooli projekt „Sallivad semud“
 • Teise koha pälvis Viljandi Gümnaasiumi projekt „Gümnasistide nädal pandeemia tingimustes“
 • Kolmanda koha Rakvere Rohuaia lasteaia projekt „Oksast onnini“

Eripreemiad pälvisid:

Wittensteini põgenemistoa loonud Paide Gümnaasiumi noored.
Publiku lemmiku auhinna pälvis projekt „Sallivad semud“, Paide Hillar Hanssoo Põhikool.

Edulugude konkurssi „Õppimine on põnev!“ korraldab haridusprogramm Ettevõtlik Kool alates 2008. aastast. Edulugude konkursi eesmärk on soodustada haridusasutustes ettevõtlikku õpet ning ärgitada edulugude kaudu ka teisi koole ja lasteaedasid leidma nutikaid lahendusi, kuidas seda õppetöö raames teha.

Ettevõtlik Kool on haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub 155 õppeasutust üle Eesti, kokku üle 27 000 õpilase.

Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Jõgevamaa koolidest osalesid:
 • Kategoorias “Parim koostöötegu”.

  Lohusuu Kooli ja Kogukonna sügislaat. Lohusuu Kool

 • Kategoorias ”  Ettevõtlik haridustegu”.  Puuteraamat pimedatele lastele kui õppevahend. Raamatu pealkiri „Sätime õue”.

Enne eduloo esitamist küsi endalt:
 • Kas esitatav õpilugu oli suunatud laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamisele, toetades õppetöö seotust päriseluga?

 • Kas olid kaastatud erinevaid partnereid?

 • Kas ettevõtmine võimaldas noorte/laste ideid rakendada?

 • Kas ettevõtmine oli noorte/laste poolt algatatud?

 • Kas see oli noorte/laste poolt ellu viidud?

 • Kas see ettevõtmine aitas õppeasutuses ja/või kogukonnas kujundada ettevõtlikku hoiakut?

 • Kas ettevõtmine erines tavapärasest õppetegevusest lasteaias/koolis?

 

Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, siis see konkurss on just Sulle!

Auhinnad antakse järgmistes kategooriates:
 • Parimad praktikad TULEMi rakendamisel

 • Parim koostöötegu

 • Ettevõtlik haridustegu

 • Noorte algatus