Jõgeva maakonna Aasta Ema tunnustamine

Aasta Ema aunimetuse väljaandmist korraldab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Jõgevamaa Aasta Ema aunimetuse otsustab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu, kuhu kuuluvad kõikide Jõgevamaa omavalitsuste esindajad. 

Jõgeva maakonna Aasta Ema kandidaadiks võib üles seada maakonnas elava ema, kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps ning kes väärtustab perekonda, on pühendunud oma töös ja heaks eeskujuks ühiskonnas. Aasta Ema kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui ka omavalitsused, asutused ja organisatsioonid.

Ettepanekuid oodatakse 30. aprilliks vastaval vormil e-kirja teel aadressile arendus@jaek.ee või postiga SA Jõgevamaa Arendus ja Ettevõtluskeskuse aadressile Aia 1, Jõgeva.

Täida 2024 aasta aasta ema ankeet siin.

 

Jõgeva maakonna Aasta Ema tunnustuse saajad ning nominendid:

Aasta Ema 2023

Karin Uusküla

Nominendid: Tiina Kull, Eda Väljaots, Herle Kross, Anneli Järvik, Ülle Lääne, Ene Raamets, Sirje Kiisel, Kersti Soolepp, Kersti Ilves, Eve Vilms

Aasta Ema 2022

Ene Viitkin
Nominendid: Elle Mäerand, Maire Vaher, Ingrid Kuusk, Kaja Meltsas, Terje Päll, Silva Säälik

Aasta Ema 2021

Karmen Maikalu
Nominendid: Elle Palm, Külli Amor, Karmen Allev, Kristi Pukk, Kersti Pook, Annika Sulp, Leina Kreek, Eda Joosep, Elika Kiis, Tuuli Jukk, Evelin Tamm, Annika Kreitsman

Aasta Ema 2020

Sirje Narits
Nominendid: Helena Nõmmik, Mari Puniste, Terje Rudissaar, Lagle Kalberg, Margit Pettai, Ave Anslan, Imbi Kaarama, Eha Kruusaauk, Laidi Zalekešina

Aasta Ema 2019

Annika Oras
Nominendid: Aita Saksing, Heili Miku-Kuusik, Maire Noormägi, Anne Kaus, Janne Karu, Maive Tõkke, Liina Siirak, Reet Neimann

Jõgevamaa Aasta Ema konkursi kord:

I ÜLDSÄTTED

1. Käesoleva korraga kehtestatakse „Jõgevamaa Aasta Ema“ aunimetuse (edaspidi Aasta Ema) andmise alused ja kord.

 1. II JÕGEVAMAA AASTA EMA AUNIMETUSE ANDMISE ALUSED

  2.1 Aasta Ema aunimetuse konkursile esitatakse ema, kelle tegevus kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on eeskujuks ning kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps.

  2.2 Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Jõgeva maakond.

  2.3 Aunimetuse saaja nime ei avalikustata enne pidulikku vastuvõttu.

  2.4 Eelmistel aastatel valitud Aasta Ema kutsutakse iga-aastasele pidulikule vastuvõtule.

  III TAOTLUSTE ESITAMINE

  3.1 Aunimetuse kandidaate võivad esitada nii kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud.

  3.2 Taotluse esitamiseks täidetakse taotluse blankett.

 
 1. 3.3 Taotluses tuleb näidata:
  3.3.1 autasustamiseks esitatava isiku nimi ja kontaktandmed;
  3.3.2 aunimetuse andmise põhjendus;
  3.3.3 taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.

  3.4 Maakondlikule Aasta Ema vastuvõtule kutsutakse kõik aunimetusele kandideerijad.

IV AUNIMETUSE OTSUSTAMINE

4.1 Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu otsustab Aasta Ema aunimetuse saaja. Nõukogu ei avalikusta aunimetuse saajat enne aunimetuse üleandmist.

4.2 Aasta Ema aunimetuse annavad üle Jõgevamaa omavalitsuste vallavolikogude esimehed ja vallavanemad. Aasta Ema aunimetus antakse üle maikuu teisel reedel pidulikul Aasta Ema vastuvõtul üldjuhul Puurmani mõisas.

4.3 Aasta Ema aunimetuse saajale kingitakse rahvuslik ehe ning kõik aunimetusele kandideerijad saavad kingituse.

V LÕPPSÄTTED

5.1 Aasta Ema aunimetuse saaja ei omanda eriõigusi ning Aasta Ema aunimetus omistatakse ainult üks kord.

5.2 Aunimetus ei kuulu asendamisele.