Kohaliku omaalgatuse programmi 2021 kevadvoor

2021. aasta kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor on lõppenud. 
Jõgevamaa ühendused esitasid vooru  31 taotlust
: “Kogukonna arengu”  meetmesse 12 taotlust ja meetmesse “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” 19 taotlust. Kokku küsiti taotlustega KOPi toetust 80 029,69 eurot.  
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus teostas projektide tehnilise kontrolli ja saatis komisjonile hindamiseks 29 taotlust. 18. juunil toimunud maakondlik KOP hindamiskomisjon tegi ettepaneku 11 taotluse rahastamiseks. 

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse 25. juuni otsusega jagati kevadvoorus toetust 28 137 eurot ja rahastati järgmised projektid:

Jrk

Taotleja

Projekti nimi

KOP toetus

1

Kamari Haridusselts

Kamari väli kogukonnaköögi rajamine, 1. etapp

4000,00

2

Sadala Külade Selts

Ühistegevust ja teenuse arendamist soodustavad vahendid kogukonnale

2956,00

3

Tapiku Külade Selts

Seltsi saali ehituse 2. etapp

427,50

4

Mittetulundusühing LOGOVEST

Põlvest põlve edasi antavad taimetarkused

1788,30

5

Spordiklubi Toonus-Sport

Põltsamaa petankiväljakute kompleksi ehitus

4000,00

6

Mittetulundusühing Puurmani Eakate Selts

Puurmani sauna remonditööd

4000,00

7

Paduvere Talumuuseumi Selts

Juubelialbumi “Paduvere talumuuseumi viiskümmend aastat 1971 – 2021” trükkimine

1200,00

8

MTÜ Avinurme Ajavakk

Kangasteljed Avinurme Ajavaka pärandikoolile

3472,20

9

Mittetulundusühing Avinurme Külavanemate Koda

Keskkonnateadlikkuse õpitoad Avinurme kandi külakogukondades

930,00

10

Sadala Külade Selts

Kogukonna ühendamine

2280,00

11

Piilsi Külade Selts

Külakeskuse infokandjad

3083,00

Jõgevamaa projektide jaoks on e-toetuse keskkonnas otselingid. Vali sobiv meede ja alust taotluse esitamist:

Jõgevamaa KOP kevadvoor 2021
“Kogukonna areng” (Meede 1)

Jõgevamaa KOP kevadvoor 2021
“Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (Meede 2)

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse

Meede 1

Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arndamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse summa on: 

  • meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 €

  • meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 €

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Infopäev taotlejatele toimus 9. aprillil 2021 kell 14-18 Zoomi veebikeskkonnas. Tutvustati uut määrust, programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas. Infopäeva slaidid on leitavad taotlemise abimaterjalide all.

Videojuhend taotluse täitmiseks

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja