Kohaliku omaalgatuse programmi 2021 kevadvoor

2021. aasta kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor on lõppenud.
Jõgevamaa ühendused esitasid vooru  31 taotlust
: “Kogukonna arengu”  meetmesse 12 taotlust ja meetmesse “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”  19 taotlust. Kokku küsiti taotlustega KOPi toetust 80029,69 eurot. Kevadvoorus on jagada 29467 eurot. 
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusel on aega taotluste menetlemiseks ja hindamiseks 50 tööpäeva. Hiljemalt 14. juuliks 2021 on otsused tehtud ja rahastatud projektide toetusummad taotlejatele üle kantud. 

 

Jõgevamaa projektide jaoks on e-toetuse keskkonnas otselingid. Vali sobiv meede ja alust taotluse esitamist:

Jõgevamaa KOP kevadvoor 2021
“Kogukonna areng” (Meede 1)

Jõgevamaa KOP kevadvoor 2021
“Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (Meede 2)

Taotlusi saab esitada meetmesse

Meede 1

Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arndamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse summa on: 

  • meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 €

  • meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 €

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Infopäev taotlejatele toimus 9. aprillil 2021 kell 14-18 Zoomi veebikeskkonnas. Tutvustati uut määrust, programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas. Infopäeva slaidid on leitavad taotlemise abimaterjalide all.

taotluse täitmiseks

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja