Maakondlikud tunnustused

Jõgevamaa teenetemärgid 2023 saajad on selgunud!

Jõgevamaa hõberisti pälvisid 2023. aastal Janne Karu, Kadi Ploom ja Maiu Veltbach. 

Kuldristi väärilised on kahtlemata Heidi Paabort, Priit Pettai ja Viktor Svjatõšev.

Jõgevamaa vapimärki kannab Toomas Vahur.

Jõgeva maakonna teenetemärgid

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse eestvedamisel taastati 2021. aastal maakonna teenetemärkide andmine. Kui traditsiooniliselt antakse autasud üle Eesti Vabariigi aastapäeval, siis 2021. aastal,  taasiseseisvumise 30. aastapäeva eel, oli õige aeg märgata ja tunnustada neid inimesi, kes on panustanud oma tegemistega Jõgevamaa arengusse. 

Jõgevamaa teenetemärkideks on Jõgevamaa vapimärk, kuld- ja hõberist:

Jõgevamaa vapimärk antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Üldjuhul antakse Jõgevamaa vapimärk elutöö eest.

Jõgevamaa kuldrist antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

Jõgevamaa hõberist antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud teenete ja saavutuste tunnustamiseks või Jõgeva maakonna jaoks olulise saavutuse tunnustamiseks.

Teenetemärkide saajad läbi aegade:

2023. aastal

Toomas Vahur Jõgeva Majandusühistu, mille juht Toomas Vahur on, on maakonna suurim jaekaubandusettevõte, hallates 25 kauplust, restorani, hotelli ning Konsumi kööki. Ta on mitmekülgne ettevõtja, kelle majandusmõtlemine ja innovatsioon on toonud ettevõttele edu. Toomas Vahur on endine direktor ja tegevjuht mitmetes olulistes organisatsioonides. Tema tark juhtimine on võimaldanud ettevõttel säilitada head finantsseisu ja teha jätkusuutlikke investeeringuid. Ta on ühendanud inimesi ühiste eesmärkide nimel, toetanud kogukonna kultuuri- ja spordisündmusi ning panustanud piirkonna arengusse. Tema toetus on jõudnud ka Betti Alveri muuseumi, kohaliku tantsukooli ja teiste oluliste projektideni. Toomas Vahuri pühendumine on oluliselt kaasa aidanud kohaliku elukvaliteedi parandamisele.

2021. aastal

Jüri Alandi – Jüri on töötanud päästeteenistuses üle 41 aasta. Alates 20.02.1991 Jõgeva Maakonna Riikliku Tuletõrjeameti direktor, sealt edasi erinevate nimetustega päästeasutuse juht Jõgeva maakonnas. Teda tuntakse valdkonna eestvedajana, uuenduste ja koostöö algatajana. Tema ideede, entusiasmi ja juhiomaduste toel on Jõgevamaal moodustatud väga tugev päästesüsteem ja valdkondlik koostöö, mis on olnud paljude ettevõtmistega oluliseks eeskujuks kogu riigile. Jürit tuntakse kui otsekohest ja sõnapidajat meest, tema sõnades on vastutav jõud, kus välja öeldud lubadused saavad alati teoks ja meeskonna liikmed võivad olla kindlad juhi toetusele. Jüri on olnud suur õppimise pooldaja, ta soosis ja soovis, et päästjad oleks Päästekoolis käinud. Pikaajalise maakondliku päästesüsteemi juhina on tal väga head kontaktid kohalike omavalitsuste inimestega, kellega koostöö on hästi sujunud. Erinevate kriiside lahendamine maakonnas on hästi korraldatud. Talle on oluline elanike heaolu ja turvalisus laiemat. Oma eeskujuga ja võimalustega panustab ta, et tagada inimeste parem toimetulek ja teadlikkus vastutusest. Ta on abivalmis partner ja hinnatud meeskonnamängija koostööpartneritele ja omavalitsustele.

2017. aastal

Ahto Vili

2014. aastal

Airi Rütter

2011. aastal 

Ants-August Nurk

2010. aastal 

Eenok Haamer

2009. aastal

Vaike Lapp

2008. aastal

Priit Saksing

2007 aastal

Villu Reiljan

2006. aastal 

Arnold Rüütel

Hans Küüts

2023. aastal

Heidi Paabort – NÜ Juventus juhatuse liige Heidi Paabort on noortevaldkonna entusiastlik eestvedaja, kelle kogemused ulatuvad üle 20 aasta. Alates 1995. aastast on ta panustanud mitmetesse rollidesse noorsootöös, alates vabatahtlikust noorteliidrist kuni üle-eestilise asutuse tegevjuhini. Heidi on olnud oluline tegija nii kohalike kui rahvusvaheliste projektide korraldamisel ja on asutanud mitmeid MTÜ-sid, sealhulgas Eesti suurima noorsootöö ühenduse EANK. Lisaks osaleb Heidi erinevates töögruppides, keskendudes noortevaldkonna planeerimisele ja koordineerimisele nii Eesti kui Euroopa Liidu tasandil. Ta on olnud oluline mõjutaja mitmete noorsootöövaldkonna muudatuste juures. Heidi südames on Põltsamaa noorsootöö ja Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus, kus ta oli aastatel 2005–2022 vastutav tegevuse finantsilise stabiilsuse, koostööde ja projektide aluse panemise eest.

Priit Pettai – on olnud üle 20 aasta Jõgevamaa suurtööandja, juhtides alates 1999. aastast Softcom OÜd. Ettevõte, kes on peamiselt ekspordipõhine ja spetsialiseerunud pehme mööbli tootmisele, annab Jõgeva tootmises tööd umbes 130 inimesele. 2023. aastal on plaanis tootmist Jõgeval veelgi laiendada, kaasates Tuleviku talentide koolitusel osalenud töötajaid Räpinast.

Ettevõte reageeris kiiresti koroonakriisile, hakates Softmed kaubamärgi all tootma kaitsemaske. Edu võti peitub Softcomi võimes kiiresti kohaneda turumuutustega ja täita antud lubadusi. Lisaks ettevõtlusele toetab Priit oluliselt kohalikku kogukonda, tehes koostööd koolidega põnevate projektide läbiviimiseks või lihtsalt tootmise külastamiseks. Priidule on oluline ka Jõgevamaa noortespordi jätkusuutlikkus, mille nimel ta toetab kohalikku laste jäähoki tiimi mitmeaastase koostöölepinguga.

Viktor Svjatõšev – aastatel 1988–1992 oli Viktor Svjatõšev Jõgeva abimaavanem, seejärel töötas maavanemana, Jõgeva abilinnapeana ning linnapeana. Alates 2021. aastast on ta Jõgeva valla abivallavanem. Tema töödest ja tegemistest kumab läbi armastus Jõgevamaa vastu. Viktor on sportlik ja innustab ka teisi aktiivselt spordis kaasa lööma. Lisaks on ta aktiivselt seotud Kaitseliiduga ja täidab Jõgeva maleva abipealik rolli.

2021. aastal

Krista Pedak – aktiivne kogukonna eestvedaja, konkursi „Aasta küla“ eestvedaja Avinurme piirkonnas, MTÜ Avinurme Külavanemate Koda looja. Avinurme Külavanemate Koda on asutatud 2008. aastal ning tegeleb kõiki külasid kaasavate ühisprojektidega Avinurme piirkonn

Aime Meltsas – Aime on töötanud sotsiaalvaldkonnas 20 aastat, millest 16 aastat Jõgeva Maavalitsuses ja 4 aastat Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajana. Ta peab oluliseks sotsiaalvaldkonna koostööd maakonna omavalitsuste vahel, tagamaks võrdset arengut maakonna üleselt. Heaks näiteks on koostöö Tartu Ülikooli Kliinikumiga, ühiselt käivitati vaimse tervise õe teenuse kättesaadavaus Jõgeva valla lastele, mis on tänaseks kasvanud maakondlikuks teenuseks. Aime tugevaks küljeks on koostööoskus ja meeskonnatöö ning ta on alati kõigi jaoks olemas. Ta on põhjalik ja kohusetundlik. Sotsiaalvaldkonna käsitlemisel omab oma arvamust ning suudab eriarvamuse korral põhjendada oma seisukohti. Ta peab oluliseks oma erialaste teadmiste edasiandmist nii kodanikule, koostööpartnerile, kohalike omavalitsuste ametnikele kui ka seadusloome koostajatele.

Uno Saks – töötab alates 2000. aastast E-Piima Põltsamaa Meierei juhina. Tema käe all on valminud Eesti ühed parimad ja maitsvamad juustud. Ta on taganud Põltsamaa Meierei pideva arengu, uute juustusortide arendamise, tehnoloogiate uuendamise ja püüdnud anda toodangule lisandväärtust. E-Piim peab Uno Saksa eestvedamisel oluliseks juustu valmistamisel loomade heaolu, taastuvenergia kasutamist ja sotsiaalset jätkusuutlikkust. Uno Saks on tutvustanud juustutootmist nii presidendile, peaministrile kui arvukatele külalistele. Ta on tööle pühendunud, sportlik, sõbralik ja aktiivne 3 täiskasvanud lapse isa.

2017. aastal

Reet Alev
Indrek Eensalu
Neeme Katt
Taisto Liivandi
Rutt Tänav

2016. aastal

Aimar Arula
Anne Mihkeles
Juss Maurer
Jaanus Murakas

2015. aastal

Hannes Alusalu
Aivar Kokk
Viivi Lani
Eha Niglas
Harri Virta

2014. aastal

Helje Tamme
Arvi Kink
Urmas Astel
Ahti Kalde

2013. aastal

Kari Juhani Hätönen
Andres Kert

2012. aastal

Maria Firsova
Arved Külanurm
Peep Põdder
Tarmo Tein
Haana Zuba-Reinsalu

2011. aastal

Jaan Aiaots
Inge Kottisse
Henrik Allsaar
Meelis Paavel
Tiit Maripuu

2010. aastal

Ludmilla Hannula
Toivo Kens
Laine Lembavere
Margus Oro
Janno Rosenberg

2009. aastal

Kuno Männik
Airi Rütter
Mati Kepp
Mai Treial
Ants Orgulas
Toomas Vahur
Mr Ari Åberg
Endel Kiisk

2008 aastal

Erkki Kukkonen
Andres Koern
Rein Mõts
Jüri Morozov

2007. aastal

Arvi Tammel
Mauri Heinonen
Minni Tarum
Toivo Tõnson

2006. aastal

Tiiu Luga
Wojciech Wroblewski
Kaupo Ilmet

2023. aastal

Janne Karu panustanud üle 20 aasta nii Põltsamaa valla kui Jõgeva maakonna kultuuriellu. Ta on olnud üheksa aastat Põltsamaa Kultuurikeskuse direktor. Janne on pühendunud rahvakultuuri arendamisele ja selle väärtustamisele, soovides tagada, et järgnevad põlvkonnad mõistaksid Eesti kultuuri ja traditsioone.

Kadi Ploom on aastaid olnud Peipsimaa Turismi tegevjuht ja koordineerinud regiooni turismiarengut, turundust ja turismitoodete loomist. Ta on oma tegemistega oluliselt panustanud Peipsimaa piirkonna tasakaalustatud arengusse. Muuhulgas on tema eestvedamisel toimunud mitmeid piirkonna jaoks olulisi ettevõtmisi, millest tuntuim on Peipsi Järvefestival.

Maiu Veltbach pühendunud tervisedenduse valdkonna ekspert, kes jagab südamest heaolu ja tervislike valikute propageerimise ideed. Töötades SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses, oli ta eeskujuks ja eestvedajaks laste ja noorte vaimse tervise ning heaolu edendamisel. Maiu on loonud mitmeid algatusi, sealhulgas vaimse tervise valikaine Jõgevamaa Gümnaasiumis ja tervisekuud “Headus avab uksed”. Lisaks on Maiu korraldanud ohutus- ja turvalisuspäevi, debatte, koolituspäevi ning propageerinud tervist erinevates formaatides, sh “Maiu trennidest” zumba ja pilatese trennide kaudu. Ta on mitmekülgne liikumisharrastaja, kes on töötanud kehalise kasvatuse õpetajana ja treenerina. Maiu on aktiivne osaleja erinevatel üritustel ning liitus Tervise Arengu Instituudiga 2022. aastal.

2021. aastal

Sergei Jerjomin – rahvusvahelise tuntuse ja haardega militaar- ja kodupaiga ajaloo uurija ning „kuldsete kätega“ meistrimees. Tema käe all on restaureeritud ajaloolist militaartehnikat. Ajaloo huvilisena on ta avanud ja sisustanud rikkalikult eksponaatidega varustatud militaarmuuseumi. Ta korraldab rahvusvahelisi detektoristide kokkutulekuid ja elustab näitemänguna vanu lahinguepisoode. Tema uuringute tulemusena on paljud pered erinevatest riikidest leidnud oma pereliikme viimse puhkepaiga. Sergei on aidanud teiste detektoristidega ohutuks muuta mitmeid sõjaaegseid lahinguvälju. MTÜ Pommiauk juhatuse liikmena on Sergei aktiivne ja innovatiivse mõttelaadiga tegutseja.

Heino Sutting – fotograaf, videomeister ja Pajusi külaelu edendaja. Ajapikku omandatud oskused, tehnika- ja ajaloohuvi on temast teinud kauaaegse Pajusi-kandi kroonika jäädvustaja. Tema poolt on läbi aastate filmi-, foto- ja videosalvestuste näol jäädvustatud endiste Pajusi kolhoosi ja Pajusi valla tegemised, kultuurisündmused ning paljude perede tähtsündmused. Pajusi Küla Seltsi tegemistes on Heino osalenud seltsi asutamisest alates. Ta on jäädvustanud videolindile 21 aasta jooksul kõik Pajusi Küla Seltsi tegemised ja sündmused. Heino oskus piskust suur valmis meisterdada ja samas ise tagaplaanile jääda on hindamatu. Tal on alati kaasas kaamera, et jäädvustada järjekordne tähtsündmus ajaloo tarbeks.

Natalja Tumanova – kohaliku elu edendaja ja vene kultuurihoidja Lohusuus, MTÜ Logovesti eestvedaja. MTÜ Logovest on tegutsenud 15 aastat, seltsi eesmärk on hoida ja anda edasi teadmisi ning kohalikku kultuuri, et säiliksid tarkused käsitööst ja kultuurist. MTÜ Logovest korraldab kohaliku küla huvitegevust, viib läbi tantsu-, käsitöö- ning näiteringe.

2017. aastal

Ivar Dubolazov
Margus Kaasik
Leina Kreek
Luule Palmiste
Laidi Zalekešina
Tõnu Vare

2016. aastal

Kersti Kurvits
Mati Kuusvere
Aimur Säärits

2015. aastal

Margo Klaos
Kaljo Lalin
Maie Männik
Meeli Nõmme
Romualdas Urmilevičius
Natalja Peltomaa

2014. aastal

Malle Einberg
Malle Arnek
Aivar Anijago
Heikki Soom
Andres Põder

2013. aastal

Katrin Rajamäe
Alo Teder
Kaido Lehtla
Liivi Loide

2012. aastal

Andres Lippur
Ülo Luht
Helge Maripuu
Pille Tutt

2011. aastal

Sirje Kiis
Vitali Goroško
Väino Treiman
Uno Valdmets
Maire Kasvandik

2010. aastal

Malle Koppa
Mati Koppel
Tiit Kulu
Asta Leiten
Jaan Rahuküla
Leo Tõnson

2009. aastal

Lembit Paal
Paul Gill
Andres Vään
Ene Ilves
Ilja Bõstrov
Mati Kivi
Ilmar Tupits
Anti Orav
Juhan Reimann
Villu Ojassalu
Igor Ellisson

2008. aastal

Sirje Alusalu
Tiit Lääne
Lianne Saage-Vahur
Urmas Ingver
Aarne Liiv
Imbi Paju
Viive Aunap

2007. aastal

Anne Kaus
Maret Oja
Malle Weinrauch
Viive Kibena
Ants Paju
Jüri Alandi

2006. aastal 

Kalli Kadastik
Anatolia Lunina
Ahto Vili
Endel Pajumägi

Jõgevamaa teenetemärkidega tunnustatud:

Jõgevamaa hõberist – Sergei Jerjomin
Rahvusvahelise tuntuse ja haardega militaar- ja kodupaiga ajaloo uurija ning „kuldsete kätega“ meistrimees.

Jõgevamaa hõberist – Heino Sutting
Fotograaf, videomeister ja Pajusi külaelu edendaja. 

Jõgevamaa hõberist – Natalja Tumanova
Kohaliku elu edendaja ja vene kultuurihoidja Lohusuus, MTÜ Logovesti eestvedaja. 

Jõgevamaa kuldrist – Aime Meltsas
Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja, kes on töötanud sotsiaalvaldkonnas 20 aastat.

Jõgevamaa kuldrist – Uno Saks
Töötab alates 2000. aastast E-Piima Põltsamaa Meierei juhina.

Jõgevamaa kuldrist – Krista Pedak
Aktiivne kogukonna eestvedaja, konkursi „Aasta küla“ eestvedaja Avinurme piirkonnas, MTÜ Avinurme Külavanemate Koda looja.

Jõgevamaa vapimärk – Jüri Alandi
Jüri on töötanud päästeteenistuses üle 41 aasta. Alates 20.02.1991 Jõgeva Maakonna Riikliku Tuletõrjeameti direktor, sealt edasi erinevate nimetustega päästeasutuse juht Jõgeva maakonnas.

Fotod: Ellar Sügiste