Kolm Kesk-Eesti maakonda jätkavad piirkonna ettevõtluse arendamist ja ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamist ühisprojektiga „Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator 2024-2026“.

Projekti eesmärk

Suurendada koostöövõrgustikuna Kesk-Eestis (Jõgeva, Viljandi ja Järva maakonnad) ettevõtlusaktiivsust ja ettevõtlusteadlikkust ning soodustada kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomist aidates arendada ja uuendada ettevõtete ärimudeleid, tootearendustegevust, soodustada ettevõtjate (eriti mikroettevõtete) arendustegevust, leida koostööpartnereid viies ettevõtte kiiresti kokku õigete inimestega ja institutsioonidega, luua kontakte uutel ja olemasolevatel eksportturgudel.

Ühisprojekti tegevused on suunatud eelkõige ettevõtjatele innovaatiliste toodete ja teenuste väljaarendamiseks ning ärimudelite muutmiseks. Lisaks korraldatakse ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamiseks programme noortele vanuses 7-26 eluaastat ja ettevõtlusõppega tegelevatele õpetajatele ja õpilasfirmade juhendajatele ning kogukondadele.  Projekti vältel toimuvad ettevõtlikkusteadlikkust suurendavad õppereisid nii Eestisse kui ka välismaale ja teaduskonverentsid.

 

Projektipartnerid on SA Viljandimaa Arenduskeskus (juhtpartner), SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ning SA Järvamaa. Koostööprojekti “Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator 2024-2026” rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”  75% ulatuses. Projekti kogumaht on 1 908 455 eurot, millest toetus 1 431 341 eurot ja omafinantseering  477 114 eurot.

Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaator

Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaator on Viljandi-, Järva- ja Jõgevamaa arenduskeskuste ühisorganisatsioon.

Eesmärk on arendada Kesk-Eesti elu- ja ettevõtluskeskkonda.

Oma tegevuse kaudu:

  • suurendame ettevõtlikkusteadlikkust;
  • toetame alustavat ettevõtjat;
  • aitame areneda tegutseval ettevõtjal;
  • osutame igakülgset kaasabi ettevõtte innovatsaiooni- ja arendustegevuses;
  • toetame ja tugime kogukondi.

Toetusmeeskond:

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Luua Metsanduskool
Viljandi Kutseõppekeskus
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskus
SA Tallinna Teaduspark Tehnopol
SA Viljandimaa Arenduskeskus
SA Järvamaa
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

FOOKUS JA SPETSIALISEERUMINE

Kõrgtehnoloogiline, loome- ja maamajandus

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool –  toidu, tooraine ja kohalike materjalide tehnoloogia ning maamajandus;

Luua Metsanduskool –  metsandus (metsamasinad, hindamine, kasvatamine, kõrvalkasutus), maastiku ehitus ja loodusturism, arboristika, linnapuude majandamine, puukoolid;

Viljandi Kutseõppekeskus – veoauto- ja bussijuhid, autoremont ja diagnostika, keevitus, ehitus, mööbel (restaureerimine), toitlustus, infotehnoloogia (tarkvara- ja süsteemispetsialistid), puitkäsitöö;

Järvamaa Kutsehariduskeskus – roheline energia, veemajandus, vesiviljelus, maamajandus (linnud, karusloomad), laomajandus ja logistika, teedeehitus, ehitus, kinnisvarahaldus (puhastusteenindus, jäätmekäitlus);

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia – kultuuripärand (aineline vaimne), kohaliku materjali väärindamine (kivi, vill puit, nahk, luu jne), muusika ja etenduskunstid, loovus  ja produktsioon, kogukonna- ja kultuurikorraldus, loovettevõtlus, sh loovettevõtja mikrokraad;

Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskus – taimse toorme väärindamine (ekstraktsioonitehnoloogia, kuivatamine, jahvatamine, säilitamine) aiandus, puuviljandus;

SA Tallinna Teaduspark Tehnopol – start-up inkubatsioon ja innovatsiooniteenused ning neis valdkondades rahvusvahelise oskusteabe kaasamine.

Lisainfo ja nõustamine:     

Olavi Israel

Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaator

Juhataja

Tel: +372 56 974 600; e-post: olavi.israel@kesk-eesti.ee