Tutvu erinevate arengudokumentidega, mille alusel Jõgevamaal arendustegevusi planeeritakse:

Jõgevamaa arengustrateegia 2035 + 

Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2023-2026

Dialoogi protokoll maakondlike arengustrateegia ellu viimiseks

MATA tegevuskava 2024-2027

Jõgevamaa liikuvuse ja ühistranspordi tugiteenuste arendamise tegevuskava 2024-2027

MATA-projektide valiku alused 2024-2025

Jõgevamaa kliima- ja energiakava

Jõgevamaa mainekava

Ettevõtlusuuring

Jõgevamaa tervisedenduse strateegia 2035+
Jõgevamaa tervisedenduse tegevuskava 2024 – 2027
Jõgevamaa tervise- ja heaolu profiil 2023