Toetusvõimalused

1.  Alustava ettevõtte Starditoetus

Starditoetuse andmise tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehelt.

2. Toetused ja teenused ettevõtluseks EASi kaudu 

EAS toetused ja toetuste andmise põhikriteeriumid on leitavad EASi Teenused kodulehelt.

3. Toetused põllumajanduslikele ettevõtetele

Põllumajanduslikel ettevõtetel on võimalik toetust saada PRIA või Leader meetmest:

  • Leader toetused ja toetuste andmise põhikriteeriumid on leitavad Jõgevamaa Koostöökoja kodulehelt.
  • PRIA toetuste kohta on võimalik lisainformatsiooni leida Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kodulehelt.

4. Toetused ja teenused ettevõtjatele leiab Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt. Populaarne meede on Ettevõtete ressursitõhusus, link meetme dokumentidele siit.

5. Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud. Meetme info RTK lehelt.

6. Koroonaviiruse teemal- Kriisimeetmed ettevõtjatele koond asub arenduskeskused.ee lehel.