Toetused

1.  Alustava ettevõtja Starditoetus

Starditoetuse andmise tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehelt.

2. Toetused ja teenused ettevõtluseks EASi kaudu 

EAS toetused ja toetuste andmise põhikriteeriumid on leitavad EASi Teenused kodulehelt.

3. Toetused PRIA-st

Toetused PRIA või Leader meetmetest:

  • Leader toetused ja toetuste andmise põhikriteeriumid on leitavad Jõgevamaa Koostöökoja kodulehelt.

4. KIK Toetused ja teenused

Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt