Invest in Jõgeva

Investorteenindus

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus toetab potentsiaalseid investoreid vajaliku informatsiooni ning asjaajamistoega koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja kohalike omavalitsustega. Arendus- ja Ettevõtluskeskuse eestvedamisel viiakse ellu maakonna võimalusi tutvustavaid ühiseid turundustegevusi ning aidatakse Jõgevamaa omavalitsustel investoritele ette valmistada kinnisvarapakkumisi.

Regionaalsete investorteemaliste küsimustega tegeleb peale EAS-i ka 4 regionaalset investorkonsultanti, kes aitavad maakondlikel arenduskeskustel ja kohalikel omavalitsustel ligi meelitada uusi välisinvesteeringuid.

Investor Service

Jõgeva County Development and Enterprise Center supports potential foreign investors with necessary information and administration support in a collaboration with Enterprise Estonia (EAS) and local governments. Joint marketing activities for introducing the county potential opportunities and helping local governments to prepare Real Estate offers are implemented under the leadership of Development and Enterprise Center.

There are four regional investor consultants, who are dealing with investor themed issues beside EAS. They help the regional development and enterprise centers and local goverments to attract new foreign investments into the county.

Ilmar Branno
Jõgevamaa investorkonsultant