Jõgeva maakonna Aasta Isa tunnustamine

Aasta Isa aunimetuse väljaandmist korraldab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Jõgevamaa Aasta Isa aunimetuse otsustab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu, kuhu kuuluvad kõikide Jõgevamaa omavalitsuste esindajad. 

Jõgeva maakonna Aasta Isa konkursile esitatakse isa, kelle tegevus kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on eeskujuks ning kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ning Jõgeva maakonna elanik. Kandidaate tunnustamiseks võivad esitada kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud.

Jõgeva maakonna Aasta Isa tunnustuse saajad ning nominendid:

Aasta Isa 2021

Verner Mölder
Nominendid: Mati Kask, Rein Pärt, Olavi Annuk, Rein Annamaa, Indrek Eensalu, Rauno Lehtla

Aasta Isa 2020

Aivar Rudissaar
Nominendid: Sergei Tumanov, Lembit Palm, Eduard Onopa, Villu Sinimets, Marko Saksing, Hannes Soosaar, Alari Klaar, Kaarel Oras, Aivar Anijago, Sulev Tutt, Aivar Kütt, Rein Lust

Jõgevamaa Aasta Isa konkursi kord:

1. Aunimetuse Jõgeva maakonna Aasta Isa (edaspidi aunimetus) väljaandmise eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust ning mehe rolli laste kasvatamisel.

2. Aunimetuse andmist korraldab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (edaspidi JAEK).

3. Aunimetus omistatakse igal aastal ühele Jõgeva maakonnas elavale isale, kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps, kes on hinnatud oma töös ja heaks eeskujuks väljaspool pereringi.

4. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ning Jõgeva maakonna elanik.

5. Aunimetuse kandidaate võivad esitada nii kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud.

6. Aunimetuse andmiseks esitatakse JAEK-ile vormikohane ettepanek, mis on antud korra lisa. Aunimetuse andmise ettepanekus märgitakse kandidaadi nimi, kontaktandmed, haridus, töökoht, laste andmed, kandidaadi lühiiseloomustus ning tunnustamise põhjendus.

 

7. Aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtajad teatatakse arenduskeskuse veebilehel ja maakondlikes meediakanalites.

8. Aasta Isa aunimetuse saaja otsustab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu. Nõukogu ei avalikusta aunimetuse saajat enne aunimetuse üleandmist.

9. Komisjon vaatab tähtaegselt laekunud ettepanekud läbi ühe nädala jooksul. Komisjoni liikmetel on õigus kaaluda aunimetuse kandidaadina ka isikut, kelle osas ettepanekut ei tehtud, ent kes vastab statuudi punktides 3 ja 4 toodud nõuetele. Komisjon teeb otsuse aunimetuse andmise kohta.

10. Aunimetus omistatakse ühele isale ainult üks kord.

11. Aunimetuse andmise otsus avalikustatakse JAEK kodulehel.

12. Aasta Isa tiitel koos meene ja tänukirjaga antakse üle pidulikul isadepäeva tunnustusüritusel.