Jõgevamaa Tervisedendajate tunnustamine 2023

Jõgevamaa  Tervist  Edendav  Tegu  2023
Jõgeva vallas puhkealade arendamine,  Jõgeva Vallavalitsus

Korrastati avalikud puhkealad Kuremaal, Änkkülas, Jõgeva alevikus, Otiarul ja Tormas.
Puhkealadel, mis on kõigile kasutamiseks, paigaldati pinke, riietuskabiine, kiikusid, korrastati ranna-alasid, mis soodustavad mitmekülgseid tegevusi erinevas vanuses inimetele.

Tänukirjaga tunnustati:
* Jõgeva SPIN programmi juhte Airi Parv ja Daniel Aganitś
Noorte riskikäitumise oskusi arendava SPIN-programmi juhtimise eest
*
MTÜ Kuningamäe Discgolfi Klubi, Anti Kivimets
eestvedamisel rajati Pisisaare kettagolfi 10-korviline rada
* Pavel Kostromin, SA Mustvee Tervise
eestvedamisel rajati virgestusalad Mustvee haigla õuealale ja Mustvee rannaparki
* Jõgeva Raamatukogu
Kummikeksuakadeemia korraldamise eest  
* Laidi Zalekeśina, Mustvee kultuurikeskus
Kalevipoja Kevadrulli korraldamise eest

Jõgevamaa  Tervist  Edendav  Organisatsioon  2023 
Põltsamaa Raamatukogu
Põltsamaa raamatukogu eestvedamisel ja oma põhitegevuse kõrval korraldatakse suvejoogat ja suve qigongi, tantsitakse salsat ja bachatat, toimuvad keeleõpe ja keeleõppekohvikud, korraldati kohtumine taimetark Mercedes Merimaaga, külas käis Kris Leinatamm, pidevalt saab laenutada kõnnikeppe.
Raamatuid laenutavad nad ka rõõmuga ja kohtuvad meelsasti oma lugejatega. Inimeste tervise edendamine on Põltsamaa raamatukogus au sees ja väärib tunnustamist!
Aitäh Põltsamaa Raamatukogu, juhataja Viivika Lepp!

Tänukirjaga tunnustati:
*
Spordiklubi  NIPI,  Margus Metsmaa       
Välijõusaali rajamise eest Põltsamaa Kuningamäele
* Jõgeva  Vallavalitsus
Oma töötajate tervist väärtustav ja heaolust hooliv töökoht
   
Jõgevamaa Tervisedendaja 2023 on ja tunnustamist väärib  ELARI  KLIIMAN
Elanikkonnakaitse ja ennetusteavitus on Elari igapäevatöö Päästeametis. Oma teadmisi ja kogemusi jagab ta rõõmsal meelel
lastest eakateni, päeval ja õhtutundidel, haridusasutustes, külaseltsides, ohutusõppustel, kriisiplaani koostamisest sobiva generaatori või risupõleti leidmiseni.
Tõeste ja uuendatud andmetega täiendab ta avalikult kätte saadavat Jääkaart.
Jõgevamaa tervise- ja turvalisuse nõukogudes ning meie omavalitsustes on ta hinnatud koostööpartner.
Aitäh, Elari!

Tänukirjaga tunnustati:
* KAIRE  KAASIK 
Lastevanematele koolituste korraldamise eest
*
MEELIS  SARAPUU 
Talisupluse eestvedamise eest Jõgeval
* TOOMAS  KLAARMAN
Liikumisharrastuse edendamise eest Jõgeva maakonnas
* MAIA  LEPISTE 
Mitmekülgsete tantsu- ja liikumisharrastuste eestvedamise eest Põltsamaa vallas

Tunnustused andsid üle SA Jõgevamaa Arenduse- ja Ettevõtluskeskus nõukogu esimees Karro Külanurm ja Jõgeva maakonna tervisenõukogu esimees Tiit Lääne.
Õhtut juhtis Inga Lunge, koos Tõnu Raadikuga lauldi ja musitseeriti.
Fotod: Liina Laurikainen-Päri/OÜ Pilt ja Mõte, vaata fotosid galeriis 

Tervist Edendav tegu 2023 - Jõgeva Vallavalitsus
Tervist Edendav Organisasioon 2023 - Põltsamaa Raamatukogu
Jõgevamaa tervisedendaja 2023 - Elari Kliiman
Jõgevamaa tervisedendajad 2023