Alustava ettevõtja baaskoolitus Jõgeval

Alustava ettevõtja baaskoolitus 2023-2 Jõgeval

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks. 

Alustava ettevõtja baaskoolitus 2023 kestab 8 päeva: 18 ., 25., 31. oktoobril , 02., 09., 15., 23. novembril ja 06. detsembril  SA JAEK seminariruumis Aia 2, Jõgeva,  kell 10.00-17.15.

Vajadusel kolitakse koolitus veebi.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolituse läbinud ja äriplaani kaitsnud saavad tunnistuse.

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo tel. +372 5333 5172 või enn@jaek.ee 

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

SIHTGRUPP 

Jõgevamaa, Viljandimaa, Järvamaa
juba alustanud ettevõtja, ettevõtlushuviline inimene, MTÜde esindajad

sooviavalduse põhjal, osalejate arv on piiratud. Sooviavalduse vorm lae alla siit: sooviavaldus 2023
Sooviavaldus saata 9. oktoobriks 2023  enn@jaek.ee
OSALUSTASU
50€,
tasutakse enne koolitust arve alusel.

Alles pärast sooviavalduste laekumise tähtaja möödumist võetakse kõigi sooviavalduse esitanutega ühendust ja tehakse avalduste sisu põhjal valik. Grupi suurus on max 20 inimest ja need selguvad hiljemalt 09.10.2023.

I moodul

Strateegiline planeerimine väikeettevõttes.18. ja 25.10 2023, koolitaja Elmo Puidet:

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi.

 • Äriidee ja visioon.

 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed.

 • Strateegia.

 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain.

 • Väliskeskkonna analüüs.

II moodul

Turundus ja müük. 9. ja 15.11.2023, koolitaja Indrek Maripuu:

 • Turundusuuringud.

 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud.

 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia.

 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist.

 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne.

 • Müügiplaani koostamine.

III moodul

Finantsjuhtimine ja -planeerimine. 31.10 ja 02.11. 2023, koolitaja Siiri Einaste:

 • Ettevõtlusega seotud maksud.

 • Finantsaruanded ja raamatupidamine.

 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.

 • Investeeringute planeerimine.

 • Finantsprognooside koostamine.

IV moodul

Juhtimine. Äriplaanide esitlused. 23.11. ja 06.12.2023, koolitaja Elmo Puidet:

 • Juhtimine.

 • Juhi roll ja enesejuhtimine.

 • Ajajuhtimine.

 • Meeskond ja partnerid.

 • Äriplaanide esitlused.