Kohaliku omaalgatuse programmi  2024 kevadvoorus toetati 15 projekti 

Jõgevamaa vabaühendused esitasid KOPi kevadvooru 33 taotlust, millest tehnilise kontrolli järel saadeti hindamisele 32: kogukonna arengu meetmesse 16 projekti ning 16 projekti investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse.

Taotlusi esitati kõigist kolmest Jõgevamaa vallast:  Põltsamaalt 13, Jõgevalt 8, Mustveest 11, lisaks ühe maakondliku ühenduse –  Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse – projekt.

28. mail 2024 toimunud KOP 2024 kevadvooru hindamiskomisjoni  ettepanekul ja JAEKi juhatuse otsusega kinnitati  järgmiste taotluste rahuldamine:

jrkTaotlejaProjektPunktid
1MTÜ Vilina Küla SeltsOksapurustaja/puiduhakkur Vilina külla hoolitsetud elukeskkonna loomiseks ja ettevõtluse toetamiseks maapiirkonnas.3,46
2Adavere Mõisa SeltsAdavere lastelaagrid 20243,37
3Piilsi Külade SeltsKultuuririkkuse kogemuspäev3,36
4Kamari HaridusseltsKamari XXII TPL3,21
5Sadala Külade SeltsKogukonna tegevused3,06
6MTÜ Vilina Küla SeltsVilina küla arenguprogramm3,06
7MTÜ Kogemise RadaÕpihuvilaager Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 1.klassi tulijatele3,03
8PALAMUSE NAISSELTSPalamuse Naisseltsi uus ruum3,00
9JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUSJõgevamaa kogukonnad valmistuvad Maapäevaks3,00
10Adraku KülaseltsAdraku koduküla päev2,97
11Pikknurme Küla SeltsKäsitsi heinaniitmise võistlus II 2024.aasta2,96
12Sadala Külade SeltsÜhistegevust soodustavate vahendite soetamine2,94
13Mittetulundusühing Lustivere MõisMuinsuskaitsepäeva tähistamine Lustivere mõisas2,93
14ULVI NAISTE ÜHENDUSUlvi kogukonnakeskuse arendamine2,83
15Kultuuriselts “Jensel”Tikkimismasina ostmine mittetulundusühingule2,82


Kokku on Jõgevamaal kohaliku omaalgatuse programmis 2024. aastal jagada  48 361 eurot. Kevadvoorus jagati välja
27611,08 eurot, sügisvooru jääb jagada 20749,92 eurot.

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) toetab  vabaühenduste  taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. 

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:

Kogukonna areng

Meede toetab toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. (Näiteks üritused, koolitused, õppereisid, arengukavade koostamine, trükiste koostamine jms)

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Meede toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. (Näiteks asjade, mööbli, vahendite ostmine, ehitustegevus, remonditööd jms)

Toetuse taotlejaks saavad olla Jõgeva maakonnas tegutsevad programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides küla, aleviku, alevi, valla või linna piires tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa. 

*Kohaliku omaalgatuse programmi projektis on oluline kogukonna kaasatus projekti ettevalmistusse ja elluviimisse ning  nende projektist saadav kasu.

*Kogukonnaks loetakseKOP projektis mingis piirkonnas elavat, ühist toimekeskkonda jagavat ja  teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimeste rühma. Kogukonnana (projekti sihtgrupi ja kasusaajatena) mõeldakse  maksimaalselt ühe valla elanikke (kasusaajateks saavad olla küla/külade, aleviku, alevi, linna või maksimaalselt ühe valla elanikud).

*Taotleja peab olema registreeritud Jõgeva maakonda ja projekti tegevus peab toimuma Jõgevamaal.

*Taotleja ühingu tegevuspiirkond ja projekti tegevuspiirkond peab olema ühe ja sama omavalitsuse piires.

*Maakondlikke projekte ei toetata. Maakondliku projektina mõeldakse projekte, mille tegevused toimuvad  ja projekti sihtgrupp on terve Jõgeva maakond või mitu valda.

*Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga ja 2022. aasta majandusaasta aruanne peab olema esitatud. 

*Remondi ja ehitustegevuste korral peab taotlejal olema ruumide või maa kohta vähemalt 1.aprillini 2028 kehtiv rendi- või kasutusleping.

Projekti tegevuspiirkond peab jääma taotleja küla, külade, aleviku, alevi, valla või linna  piiresse. Maakondlikke  projekte ei toetata.

Toetuse summa on: 

  • – Kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500 

  • – Investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise  projektidele maksimaalselt 4000 

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Taotlusi saab esitada kuni 1. aprilli kella 16:30ni  ainult veebikeskkonnas  https://etoetus.rtk.ee

Taotlejatele mõeldud infopäeva ettekannete salvestusi saab vaadata siin:

– nõuded taotlejale ja taotlusele
– e-toetuse taotlusvormi tutvustus
– aruande esitamise põhimõtted
– taotlusest hindaja pilgu läbi
– venekeelne infopäev

Taotlejate korduma kippuvad küsimused leiad siit.

Taotlusi hindab vastavalt KOP määruse § 16  lõige 1-le  viieliikmeline hindamiskomisjon, kelle 3 liiget määrab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu ja 2 liiget määrab Eesti Külaliikumine Kodukant.
Jõgevamaa KOPi hindamiskomisjoni kuuluvad:

1. Reelika Kivimurd – MTÜ KP Arendus 
2. Krista Pint – Võtikvere Küla Selts
3. Karin Tõnts -Põltsamaa Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing 
4. Liia Lust – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
5. Leina Kreek – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja 

Taotluste mentlemiseks on Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusel alates 1.aprillist 2024 aega  50 tööpäeva  (10. juunini 2024).

Taotluste menetlemine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa KOP menetleja, tel 5208 423, kersti.kurvits@jaek.ee