Ettevõtliku Kooli edulugude konkurss

Traditsiooniline Ettevõtliku Kooli edulugude konkursil saavad lugusid esitada kõik nii noored, õppeasutused (üldhariduskoolid ja lasteaiad) kui ka lapsevanemad neljas erinevas kategoorias.

Oodatud on põnevad ja inspireerivad ettevõtliku õppe näited!

Edulugude kategooriad:

Parim koostöötegu – tunnustame partnerite vahelist koostööd, olgu selleks kogukonnad, õppeasutused, asutused, ettevõtted, lapsevanemad jne. Koostööst sündinud tegevus väärtustab ettevõtlikku hoiakut või on eeskujuks ettevõtliku õppe metoodika rakendamisel.

Parimad praktikad TULEMi rakendamisel – tunnustame õpetajat või õpetajate ühistööd, kes on nutikalt rakendanud õpetaja tööriista TULEM.

Noorte algatus – tunnustatakse noort või noori, kes on algatanud ja ellu viinud koolis, kogukonnas vm silmapaistva teo.

Ettevõtlik haridustegu – tunnustatakse isikut, meeskonda, organisatsiooni, kes on algatanud tegevuse koolis, lasteaias, kodus, mis on panustanud noorte ettevõtliku eluhoiaku arendamisesse.