Tegutsevale ettevõtjale

Tegutseva ettevõtja nõustamine

Tegutsevatele ettevõtjatele pakume osalemist mentorklubides mentorina ning võimalust toetada koolides ettevõtlusõpet.

Jõgevamaa mentorklubi 2023

Jõgevamaa mentorklubi pakub võimalust omandada uusi teadmisi, suhelda kogenud juhtide, praktikute ja koolitajatega ning teiste alustavate ettevõtjatega, saada ja jagada kogemusi, laiendada kontaktvõrgustikku.

Klubiõhtud toimuvad august-november 2023 5 korda reeglina tööpäeviti õhtupoolsel ajal algusega kell 16.00-21.00  erinevates kohtades maakonnas. Üks kohtumine kahepäevane. Alustame 29.-30. augustil 2023.

Iga klubiõhtu sisaldab:

 • Praktilist koolitust 2-3 tundi
 • Näiteid ja kommentaare mentoritelt
 • Privaatset nõustamist mentoritelt
 • Elavaid arutelusid toetavas õhkkonnas
 • Ühist õhtusööki

Kavas on külastada kohalikke ettevõtteid, eelkõige mentorite ettevõtteid.

Kokku toimub 5 klubiõhtut.

Osaleb 12 Jõgevamaa ettevõtjat ja 6 mentorit.

Mentorklubisse ootame Jõgevamaa väikeettevõtete juhte/omanikke, kelle ettevõte on registreeritud hiljem kui 01.01.2019.

Ettevõtte tegevusala ei tohi kuuluda RTK programmide välistuste hulka ( põllumajandus, kalandus, metsamajandus, finants-ja kindlustustegevus …).

Osalemine on tasuta.

Mentorklubis osalemiseks tuleb täita osaleja ANKEET  ja saata enn@jaek.ee hiljemalt 15.08.2023.

Kohtade arv piiratud. Grupi valik toimub ankeetide alusel.

Info www.jaek.ee, enn@jaek.ee.,  5333 5172.

Tegutsevate ettevõtjate nõustamine järgmistel teemadel:
 • – toetuste informatsioon, taotluste konsulteerimine ja taotluste põhitingimuste selgitamine;

 • – ettevõtte arendusplaanide ja arengu kitsaskohtade hindamine;

 • – arenguplaanide konsultatsioon;

 • – ekspordi konsultatsioonid;

 • – potentsiaalsete finantseerimisallikate nõustamine.

Muud teenused tegutsevatele ettevõtjatele:
 • – teabepäevade ja koolituste korraldamine;

 • – informatsiooni jagamine toetusprogrammide kohta;

 • – informatsioon messidest ning ekspordivõimalustest;

 • – informatsioon avaliku ja erasektori konsultantide kohta;

 • – ettevõtluskeskkonda arendavate projektide läbiviimine;

 • – (ekspordiks) tasuta turunduskanalite informatsioon ja juhendamine.

Teenused EASi poolt:

COVID-19
Eksport
Ettevõtte areng
Innovatsioon
Loomemajandus
Tööstuse digitaliseerimine
Tootearendus ja disain
Turism
Välisinvesteeringud