KOP 2022

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) toetab  vabaühenduste  taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. 

Programmi 2022. aasta sügisvooru esitati Jõgevamaal kokku 31 taotlust, millest tehnilise hindamise läbis ja saadeti hindamiskomisjoni 21 taotlust:  „Kogukonna areng“ meetmes  – 9, meetmes „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“  – 12 taotlust.

Hindamiskomisjoni saadetud  taotlustega küsiti KOP toetust kokku 52404,58 eurot, komisjonil oli jagada sügisvoorus 19666 eurot.

22. novembril  toimus KOPi  maakondlik hindamiskomisjon, kus tehti taotluste rahastamise ja rahastamata jätmise otsused.

Toetust said sügisvoorus täies mahus 8 projekti ja 1 taotlus sai osalise rahastamise.
Järgmine KOP taotlusvoor on tähtajaga 1. aprill 2023.

Taotleja ProjektPunktidKOP toetus 
Lustivere KülaseltsLustivere Külaseltsile telkide ja gaasisoojendite soetamine3,482375
Puurmani Priitahtlik PäästeseltsKriisiabipunkti loomine Puurmani kogukonnale 2. etapp3,401718,64
Sadala Külade SeltsLoome koos3,312500
Adavere Mõisa SeltsTegus kogukond- õpime midagi uut tegema!3,261650
Pajusi Küla SeltsPajusi küla piirkonnale generaatori soetamine3,132135,7
Pikknurme Küla SeltsÜrituste telk kogukonnale3,112047,68
Mittetulundusühing Kärde Küla SeltsKärde Killamängud 20233,111591,2
Hermanni SeltsHuvi tekitamine pillimängu vastu Põltsamaa vallas3,053565,8
Sadala Külade SeltsVahendid välinäitusteks, etendusele3,042081,98

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse

Kogukonna areng

Meede toetab toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. (Näiteks üritused, koolitused, õppereisid, arengukavade koostamine, trükiste koostamine jms)

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Meede toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. (Näiteks asjade, mööbli, vahendite ostmine, ehitustegevus, remonditööd jms)

Toetuse taotlejaks saavad olla Jõgeva maakonnas tegutsevad programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides küla, aleviku, alevi, valla või linna piires tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa. 

Kohaliku omaalgatuse programmi projektis on oluline kogukonna kaasatus projekti ettevalmistusse ja elluviimisse ning  nende projektist saadav kasu.
Kogukonnaks loetakse KOP projektis mingis piirkonnas elavat, ühist toimekeskkonda jagavat ja  teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimeste rühma.  

Projekti tegevuspiirkond peab jääma taotleja küla, külade, aleviku, alevi, valla või linna  piiresse. Maakondlikke  projekte ei toetata.

Toetuse summa on: 

  • Kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500

  • – Investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise  projektidele maksimaalselt 4000

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Taotlusi saab esitada ainult veebikeskkonnas  https://etoetus.rtk.eeSisselogimise järel on oluline valida õige Jõgevamaa seotud KOP taotlusvoor –  Jõgevamaa KOP sügisvoor 2022 “Kogukonna areng või Jõgevamaa KOP sügisvoor “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”

E-toetuste keskkonda saab siseneda ka siit kodulehelt allpool olevatelt otselinkidelt.  Vali sobiv meede ja alust taotluse esitamist.

Jõgevamaa KOP sügisvoor 2022
“Kogukonna areng” 

Jõgevamaa KOP sügisvoor 2022
“Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” 

Infopäev Jõgevamaa ja Järvamaa taotlejatele toimub 9. septembril 2022 kell 15-18  veebikeskkonnas. Tutvustatakse programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas. Registreerimine infopäevale  SIIN või tel 5208 423, e-kiri: kersti@jaek.ee

Videojuhend taotluse täitmiseks

Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta kevadvooru esitati Jõgevamaa vabaühenduste poolt kokku 32 taotlust:

     – 20 taotlust meetmesse “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine ” 

     – 12 taotluste meetmesse “Kogukonna areng”

Tehnilise kontrolli läbisid 28 taotlust ja 27. mail 2022 toimunud maakondlik hindamiskomisjon tegi hindamistulemuste alusel moodustatud paremusjärjestuse põhjal Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusele ettepaneku rahastada täies mahus 11 projekti ja rahastada osaliselt 1 projekt.

Kohaliku omaalgatuse programmi 2022 kevadvoorus rahastatud taotlused:

Taotleja Projekti nimi KOP toetus
Kamari Haridusselts Kamari XX TPL 2191,50
Lustivere Külaselts Lustivere piirkonna 7 küla päev ja hariduselu 245. aastapäev 1435,00
Kultuuriselts “Jensel” Memme-Taadi laulu- ja tantsupidu “Kaugel külas…” 2134,80
Tapiku Külade Selts “Seltsi saali ehituse 3.etapp ja mööbli ostmine” 3270,44
Puurmani Priitahtlik Päästeselts Kriisiabipunkti loomine Puurmani kogukonnale 2837,43
MTÜ Kogemise Rada 1. klassi tulijate õpihuvilaager “MÄNGIME KOOLI!” 2017,00
Piilsi Külade Selts Seltsimaja kangasteljed 3573,00
Avinurme Kultuuri ja Hariduse Selts Nurmetuled Väliüritusteks telgi soetamine koos välimööbliga 1490,00
Mittetulundusühing Torma Kultuur Hoiuruumi rajamine Torma ringtalli 4000,00
Sadala Külade Selts Kogukond tegutseb koos 1575,00
Sadala Külade Selts Teenuse arendamist ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate vahendite soetamine 2434,50
MTÜ Kütimäe külaselts Kütimäe külaseltsi külaplatsi rajamine 2041,33

KOP toetust oli komisjonil  2022 kevadvoorus jagada 29000 eurot. Hindamisele saadetud taotlustega küsiti toetust 75917,53 eurot. 

Omavalitsuste kaupa esitati taotlusi: Jõgeva vallast 10 taotlust, Põltsamaa vallast 12 taotlust, Mustvee vallast 10 taotlust.

Järgmine kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor on tähtajaga 3. oktoober 2022. 

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja