Siseturvalisus

Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondlik toetusvoor

Siseministeerium korraldab taaskord turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvooru eesmärk on edendada koostööd turvalisema elukeskkonna kujundamisel. Taotleja peab nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja kirjeldama, kuidas on kavas vähendada ohtu inimeste elule ja tervisele elutähtsate teenuste katkestuste korral või suurendama inimeste valmisolekut ning võimet ennast ja teisi kriisiolukorras abistama. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses, millele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
  • – suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid teadmisi ja oskusi;

  • – vähendavad riskikäitumist;

  • – arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuseid.

 
Taotlejaks võivad olla:
  • – Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

  • – vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus (ainult seoses vabatahtliku pääste projektidega)

Kogukondliku turvalisuse maakondlik täiendav toetusvoor 01.– 30. september 2019

Siseministeerium korraldab taaskord turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvooru eesmärk on edendada koostööd turvalisema elukeskkonna kujundamisel. Taotleja peab nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja kirjeldama, kuidas on kavas vähendada ohtu inimeste elule ja tervisele elutähtsate teenuste katkestuste korral või suurendama inimeste valmisolekut ning võimet ennast ja teisi kriisiolukorras abistama. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses, millele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
  • – suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid teadmisi ja oskusi;

  • – vähendavad riskikäitumist;

  • – arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuseid.

 
Taotlejaks võivad olla:
  • – Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

  • – vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus (ainult seoses vabatahtliku pääste projektidega)

Maie Puusepp

SA JAEK rahvatervise ja turvalisuse spetsialist