Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK ) kuulutab välja vabaühenduste 2024. aasta arenguhüppe taotlusvooru

Arenguhüppe toetuse eesmärk on võimaldada vabaühendustel tõhusamalt saavutada nii oma põhikirjalisi kui teisi avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke, seda nii piirkondlikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Taotlusi saab esitada TMS-is ehk kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemis 15. veebruarist kuni 15. märtsini. Praegu on aga õige aeg hakata taotlust ette valmistama.

Toetust saab taotleda vabaühendus, kellel on täidetud järgmised tingimused:
 – tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ning selle juriidiliseks vormiks on mittetulundusühing või sihtasutus,
– on olnud taotluse esitamise lõpptähtaja seisuga (15.03.2024) Eesti äriregistris vähemalt üks aasta,
– taotluse esitamise lõpptähtaja seisuga (15.03.2024) ei ole käimas eelneva aasta KÜSK arenguhüpet ettevalmistavat või arenguhüppe projekti.

Toetatakse tegevusi, mis vastavad vooru eesmärgile ja saavad olla järgmised:
 – organisatsiooni juhtimine;
– tegevuste planeerimine;
– finantside kavandamine ja juhtimine (s.h. omatulu teenimise arendamine);
– tööprotsesside arendamine;
– kommunikatsioonitegevuste arendamine;
– koostöö arendamine ja selle mõju hindamine;
– teenuste arendamine

Tegevuste nimekiri ei ole lõplik, taotleja peab oma tegevusi ja nende vajalikkust oma taotluses põhjendama.

Maksimaalne toetuse summa on  25 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 5%ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. juunist 2024 – 31. detsembrini 2025 ja peab kestma vähemalt 12 kuud.

Arenguhüppe toetusmeetme eelarve on 415 026,07 eurot, millest 207 513 euro ulatuses toetatakse piirkondlike ühingute ja 207 513,07 euro ulatuses üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga ühingute projekte.
Täpsem info  tingimustest ja taotlemise juhendid on kirjas KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru lehel.

Infopäevad taotlejatele toimuvad Zoomi keskkonnas:
·          30. jaanuaril 2024 kell 12.00 – 13.30 Zoomis ning on hiljem järelvaadatav. Infopäevale registreerimine sellel lingil avaneva registreerimisvormil.
·         8. märtsil 2024 kell 11.00 – 12.00 Zoomis. Infotunnis vastame jooksvalt taotlejate küsimustele, infotundi ei salvestata. Infotunnile saab registreeruda täites sellel lingil avaneva registreerimisvormi.