Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

SIHTGRUPP: alustav ettevõtja

OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, osalejate arv on piiratud. Sooviavalduse leiate siit sooviavaldus2021. Sooviavaldus saata 07. aprilliks enn@jaek.ee.

OSALUSTASU: 50€, mis sisaldab koolitusel osalemist, koolitusmaterjale ja kohvipause, tasutakse enne koolitust arve alusel.

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (56 akadeemilist tundi): 20., 21.aprillil ZOOMis, 04. ja 06.mail  Kuremaa lossis, 12., 13., 25.mail 2021 ZOOMis kell 10.00-17.15, mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes. 20. ja 21.04.2021, koolitaja Elmo Puidet:

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs


II moodul: Turundus ja müük. 12. ja 13.05.2021, koolitaja Indrek Maripuu:

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine


III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine. 04. ja 06.05.2021, koolitaja Siiri Einaste:

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine


IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused. 25.05.2021, koolitaja Elmo Puidet:

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.


Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolituse läbinud ja äriplaani kaitsnud saavad tunnistuse.

Lisainfo tel. +372 5333 5172, enn@jaek.ee


Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.