KÜSKi vabaühenduste 2024. aasta arenguhüppe toetuse taotlemine on avatud 15. märtsini 2024

Arenguhüppe toetuse eesmärk on aidata vabaühendustel paremini saavutada nii oma põhikirjalisi kui teisi avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke, seda nii piirkondlikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Toetatakse tegevusi, mis on seotud organisatsiooni juhtimise, tegevuste planeerimise, finantside kavandamise ja juhtimise (s.h. omatulu teenimise arendamise), tööprotsesside, kommunikatsioonitegevuste, koostöö ja teenuste arendamisega jt.
Täpsem info on kirjas KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru lehel.

Toetust maksimaalne summa on 25 000 eurot. 
Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. juunist 2024 kuni 31. detsembrini 2025 ja peab kestma vähemalt 12 kuud.
 
Taotlus saab esitada  TMS-i ehk kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemi kaudu  kuni 15. märtsini 2024.

Arenguhüppe toetusmeetme eelarve on 415 026,07 eurot, millest 207 513 euro ulatuses toetatakse piirkondlike ühingute ja 207 513,07 euro ulatuses üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga ühingute projekte.

Taotlusvooru  INFOTUND toimub 8. märtsil 2024 kell 11.00 – 12.00 Zoom platvormil. Infotunnis vastame jooksvalt taotlejate küsimustele. Infotunnile saab registreeruda täites sellel lingil avaneva registreerimisvormi.

Lisainfo taotlusvoorust ja projektide nõustamine
: Kersti Kurvits, JAEKi vabaühenduste konsultant, tel 5208423, e-kiri: kersti@jaek.ee