Taotlusvooru eesmärgiks on saavutada selgemat ja suuremat vabaühenduste ja nende tegevuse mõju ühiskonnas. Toetatakse taotlusi, mis aitavad kaasa ühingute eneseanalüüsile ja arenguplaanide väljatöötamisele ja sotsiaalse ettevõtlusega tegutsemisega alustamisele. Toetuse saamiseks peavad vabaühendused selgelt oma olemasolu vajadust põhjendama – miks on teema, millega nad tegelevad, oluline ja miks just see organisatsioon ja sel viisil on parim seda tegema, sihtrühmale lisaväärtust looma.

Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe järgnevast:

  • Tegevuskava arenguhüppe saavutamiseks või arenguprogrammi oma sihtrühma kuuluvate avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste arendamiseks.

  • Äriplaani (sh finantsprognoosid) toodete/teenuste pakkumiseks sihtrühmale

Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või ühise arutelu meetodeid kasutades. Täpsem plaan selleks peab välja tulema taotlusest.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel.  Eksperdi võib ise otsida või valida KÜSKi kodulehel olevate seast.
 Toetust saab küsida kuni 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole. Taotlusvoorus on abikõlblikud kõik kulud, mis on seotud projekti eesmärgi saavutamisega ehk aitavad kaasa kas arenguhüppe tegevuskava või äriplaani loomisele.

Taotlemise tingimused ja vormid

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev vähemalt üheaastane vabaühendus (MTÜ või sihtasutuse vormis). Tema tegevuse kohta peab olema veebis võimalik avalikult infot leida. Taotleja ei tohi olla avaliku ega ärisektori valitseva mõju all. Ka erialaliidud, kutseühingud on oodatud taotlejad, ent selgelt peab välja tulema, et toetus läheb nende liitude/ühingute tegevuste arendamiseks, mis on avalikes huvides.

Ootame taotlusi hiljemalt 3. veebruariks 2021 kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee.

Taotlusdokumendid

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamisjuhise abil.

Infopäev

Taotlusvooru tutvustav infopäev koos ülevaatega Kodanike Euroopa ja “Citizens, Equality, Rights and Values” programmidest ja “Kaasamise ABC” töötoaga toimub 2.detsembril kell 13.00-15.00 Zoomis. Töötoas saavad osaleda 100 kiiremat registreerijat. Lisaks on võimalik jälgida infopäeva otseülekannet Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Facebooki lehel. Infopäevale ja “Kaasamise ABC” töötuppa registreerimiseks palun täida registreerimisvorm.

Lisainfo: Kadri Väljaste, KÜSKi koordinaator, tel 5262 939, Kadri.Valjaste@kysk.ee