Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudil  (BFM) on pakkuda ettevõtete töötajatele tasuta koolitusi:

13.oktoober – 10.november Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus

https://www.tlu.ee/koolitused/hajusmeeskondade-juhtimine-kovisioon-ja-meediasuhtlus

29.oktoober – 10.detsember, reedeti, kell 10-17.00

Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus sotsiaalmeedia kanalites

https://www.tlu.ee/bfm/ristmeedia-turundus-ja-transmeedia-loojutustus-sotsiaalmeedia-kanalites

  1. – 26.november Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus

https://www.tlu.ee/koolitused/hajusmeeskondade-juhtimine-kovisioon-ja-meediasuhtlus-0

 

Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfondi programm „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”

BFM loob ka kliendi vajadustest lähtuvalt erinevaid koolitusformaate.

Katrin Sigijane

BFM, uued oskused ja elamused https://www.tlu.ee/bfm/bfm-koolitused

BFM koolitusjuht | Head of Training Projects

BFM Laste filmikooli projektijuht | BFM Children’s Film School

+ 372 61 999 08 | +372 5096692

katrin.sigijane@tlu.ee

 

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM)

Tallinn University Baltic Film, Media, and Arts School (BFM)

Narva  mnt  27, Tallinn, Estonia