Digiinvesteeringute meede

Ettevõtete automatiseerimis- ja digitaliseerimistoetus kogumahus 58 mln eurot, millest 50+ mln on mõeldud töötlevale tööstusele, u 6 mln muudele ettevõtlusvaldkondadele.

Avaneb mai lõpust ja taotlemine on jooksev. Taotlemine käib läbi EAS/KredExi taotlussüsteemi.
Toetuse summa on kuni 300 000 eurot.

Periood on kuni 18 kuud, aga lõppema peab see hiljemalt 31. detsembril 2025. a. Eluviimisel saab olla üks projekt korraga.

Toetust antakse automatiseerimiseks vajaliku immateriaalse ja materiaalse vara, digitaalsete tehnoloogiate, robotite ostmiseks, arendamiseks ja juurutamiseks toetuse taotleja tarneahelas.

Loe lisa siit.