Välja on töötatud Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) platvorm 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks. See on välja töötatud koostöös noorteorganisatsioonide ning noorte osaluskogudega. Dokument on jagatud neljaks osaks (noorte tervis; elukeskkond; noorte osalus ja noorsootöö; tööhõive ja haridus), käsitledes iga valdkonna peamiseid murekohti ning pakkudes välja võimalikud lahendused ja ettepanekud.

Dokumenti saab lugeda ja maha laadida siit.

Eesti Noorteühenduste liidu veebileht https://enl.ee/