Jõgevamaa ettevõtete tunnustamine 2022

 
 

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse.   

 Tunnustamiskategooriad ning kandidaatide esitamise suunised: 

   ❖ Aasta ettevõte 2022 

Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas. Panustab piirkonna positiivse kuvandi kujundamisse ning kohalikku kogukonda. Väärtustab töötajate heaolu ning arengut. Arenev ettevõte (nt tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms). Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas. 

 ❖ Väike ja tubli 2022 

Stabiilsete majandusnäitajatega väike-ettevõte. 1-10 töötajat. Arenev ettevõte (nt tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms). Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas. rida ❖ Investeerija 2022 Viimase aasta jooksul teinud investeeringu alustamaks majandustegevust Jõgeva maakonnas või teinud märkimisväärse investeeringu varasemalt piirkonnas tegutsevas ettevõttes. Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas. 

❖ Turismitegija 2022 

Mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust. Aitab kujundada piirkonna positiivset kuvandit. Arenev institutsioon (nt teenused või investeeringud jms). Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas. 

❖ Ettevõtluse edendaja 2022 

Ettevõtluse edendaja võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, sihtasutus või mittetulundusühing, mis on märkimisväärselt kaasa aidanud ettevõtluse arengule Jõgevamaal või nähtavalt esindanud Jõgevamaad.

 

Valikuprotsess: 

* Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud. 

* Kandidaatide esitamine toimub perioodil 13.10.2022 kuni 31.10.2022. Kandidaatide esitamiseks tunnuskategooriatele tuleb koos põhjendustega täita ankeet, mis on leitav https://www.jaek.ee/tunnustamine-2022/ 

* Kandidaadi majandustegevus peab toimuma Jõgeva maakonnas (va ettevõtluse edendaja 2022 kategoorias eraisiku puhul). 

* Tunnustusele esitatud kandidaat peab olema juriidiline asutus (st mitte eraisik, objekt või tegu), ei tohi olla maksuvõlglane ning majandusaasta aruanne peab olema esitatud õigeaegselt (va ettevõtluse edendaja 2022 kategoorias eraisiku puhul). 

* Ühte ja sama kandidaati on lubatud esitada mitmes tunnustamiskategoorias. 

* Valikukomisjon valib igas kategoorias välja 3 nominenti ja seejärel nominentide seast võitjad 5 kategoorias. 

* Valikukomisjonil on õigus läbi viia kandidaatide vastavushindamist ning võtta esitatud kandidaatide või esitajaga kontakti. 

* Valikukomisjonil on õigus välja anda täiendavaid eripreemiaid või jätta kandidaatide ebapiisavuse või mittekvalifitseerumise korral mõnes kategoorias tunnustamine välja andmata. 

* Kui komisjoniliige on kandidaat või lähedalt seotud kandidaadiga, siis taandab ta end selle kategooria hindamisest. 

* Parimate väljakuulutamine toimub 24.11.2022 toimuval tunnustamisüritusel. 

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamist korraldab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Põltsamaa, Jõgeva ning Mustvee valdadega.
Jõgevamaa ettevõtete tunnustamiskonkursile said kandidaate esitada ettevõtted, asutused, kohalikud omavalitsused ning üksikisikud. 

Tunnustusüritusega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse  5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.