Loading Events

Kuupäev & Kell

  • 20. apr. 2021 - 21. apr. 2021
  • 10:00 - 17:15

Asukoht

Alustava ettevõtja baaskoolitus Jõgeval

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks. 

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (56 akadeemilist tundi): 20., 21.aprillil ZOOMis, 04. ja 06.mail Kuremaa lossis, 12., 13., 25.mail 2021 ZOOMis kell 10.00-17.15.

I moodul

Strateegiline planeerimine väikeettevõttes. 20. ja 21.04.2021, koolitaja Elmo Puidet:

  • Sissejuhatus koolitusprogrammi.

  • Äriidee ja visioon.

  • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed.

  • Strateegia.

  • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain.

  • Väliskeskkonna analüüs.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolituse läbinud ja äriplaani kaitsnud saavad tunnistuse.

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: JAEKi ettevõtluskonsultant
+372 5333 5172 või enn@jaek.ee.

Kontakti Detailid