Loading Events

Kuupäev & Kell

  • 13. sept. 2023
  • 18:00 - 19:30

Asukoht

  • Aia tn 2 Jõgeva linn
    Jõgeva, Jõgevamaa 48306 Eesti

Kodanikuühiskonna innovatsioonifond toetab vabaühenduste taotlusi kogukonna ja kohaliku omavalitsuse koostöös planeeritud projektide toetamiseks, mille eesmärk on tõsta kogukondades elanikkonnakaitse võimekust ja kriisideks valmisolekut.

Jõgeva vallavalitsus ja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ootavad Jõgeva valla MTÜsid, päästeseltse, seltsinguid ja teisi huvitatud kogukondi,  kes sooviksid taotlusvoorust rohkem teada ja sealt toetust küsida,  13. septembril kell 18.00 Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (JAEK) seminariruumi Aia tn 2, II korrusel.

Arutame koos valla esindajatega elanikkonnakaitse ja kriisideks valmistumise hetkeolukorda ja vajadusi Jõgeva vallas ja saab konsulteerida valla esindajatega oma  projektiidee sobivus valla plaanidega. Samuti vaatame koos üle ka taotlemise tingimused ja taotlusvormi täitmise.

Lisainfo: Erki Teder, kontaktisik Jõgeva vallas, tel 5283184, erki.teder@jogeva.ee;
Kersti Kurvits, JAEKi MTÜde konsultant, tel 520 8423, kersti.kurvits@jaek.ee

Innovatsioonifondist saab toetust taotleda:

  • kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks (nt arutelud, ümarlauad, kriisirollide kaardistamine ja loomine, kriisivalmiduse liidrite määramine jne) kui need ei ole varasemalt teada või kogukonnas kokku lepitud

ja kui kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajadused on välja selgitatud, siis

  • konkreetsete elanikkonnakaitse vajaduste rahastamiseks (nt teenuste tellimine, inventari soetamine, elektri varustuskindluse tagamine, kriisivarude kaardistamine, vahendite soetamine ja täiendamine, kriisiplaani koostamine, varjumiskohad ja -kindlus jne).

Taotlejaks saab olla mittetulundusühing või seltsing, kes tegutseb avalikes huvides. Jõgeva vallal on voorus vabaühendustele jagada toetuseks kuni 13459 eurot.

Vaata rohkem infot taotlusvooru kohta  KÜSKi kodulehel https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/kif23/

 

Kontakti Detailid