Loading Events

Kuupäev & Kell

  • 4. juuni 2022
  • 09:00 - 19:00

Asukoht

  • Sillasoo 4
    Sadala alevik, Jõgevamaa 48501

Ootame kõiki aktiivseid inimesi esimestele Jõgevamaa loometalgutele!

Võrumaa Vunki Mano ja Tartumaa loometalgute eeskujul tahame ka Jõgevamaal anda hoogu juurde kogukondlikele algatustele ja kaasates eri valdkonna inimesi, leida kohalikele probleemidele lahendusi ning anda hoogu juurde uutele algatustele.

Loometalgud on häkatoni stiilis kokkusaamine, kus igaüks saab osaleda kogukonnas olevate kitsaskohtade lahendamises ja käivitada oma kodukohas muutusi, mida ühiselt ellu viia. Kaasates probleemide lahendamisse võimalikult palju erinevaid osapooli ja ka sihtgrupi esindajaid, saame olla kindlad, et leitud lahendused on kõiki arvestavalt läbi mõeldud ja annavad soovitud tulemusi.  

Jõgevamaa loometalgud põhinevad võrumaalaste Vunki Mano! koosloome meetodil  ja kasutame ka Võru ning Tartumaa loometalgute korraldajate häid kogemusi.

Ootame loometalgutele osalema kõiki,  kes soovivad Jõgevamaa ja oma kodukoha probleemide lahendamises ja uute algatuste arendamises kaasa lüüa. 
Ideid esitama ja loometalgutel meeskondades osalema on oodatud eraisikud,  kogukondade ja vabaühenduste esindajad, noored, ettevõtjad, ametnikud, kohalike omavalitsuste esindajad ja kõik muud huvilised.
 Kodanike kogemusele, ettevõtjate realistlikkusele, ekspertide pädevusele ja ametnike vastutusele  tuginevad ühiselt leitud lahendused annavad kindlasti parima tulemuse.  

Jõgevamaa loometalgud saavad alguse märtsikuus lahendamist vajavate ideede kogumisega, pärast ideede esitamist on aprillis kõigil võimalus ühineda talle huvipakkuva teema meeskonnaga ja 4. juuni talgupäeval üheskoos nendele ideele ka lahenduskäik leida.

Ideede kogumine  loometalgutele on lõppenud. Kokku esitati Jõgevamaa eri paigust ja erinevatest valdkondadest  6 ideed.  Teemasid on järve taastamisest, noorte ettevõtlikkuse ja kogukonnateenuste arendamisest, tühjalt seisvate hoonete kasutamisele võtmisest, kogukonna ja omavalitsuse suhetest ja toiduraiskamise vältimisest.
https://jaek.ee/loometalgute-teemad-ja-meeskonnad/

 Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/
KOPi maakondlik menetleja,
tel. 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee

Kontakti Detailid