Kõik saab alguse siit : https://hariduskopter.ee/fuusika-katselabor/

2019. aasta kevadel käivitasid Ida-Virumaa haridusasutused ja omavalitsused haridusklastri, mis hakkas tegutsema nime all Hariduskopter. Hariduskopter algatas 2021. aastal teema-aastate korraldamise Ida-Virumaal, et tõsta muu hulgas hariduskvaliteeti ühes või teises valdkonnas, mida koolid ise oluliseks peavad. Esimeseks teemaks saigi füüsika, et populariseerida selle õppimist ja õpetamist ning laiema eesmärgina avada füüsika olemust ja mõistmist.

Esmakordselt toome füüsika teema-aasta kaudu kokku mitmes vanuseastmes lapsed ja noored, et nad saaksid üksteiselt õppida.

Arendame füüsikaõpetajate koostööd ja loome uusi partnerlussuhteid kohalike ettevõtetega, et luua ka edaspidi õpilastele võimalusi mõtestada füüsika põnevat maailma koolimajast väljaspool.

Sind ja Sinu kaaslasi ootab ees põnev avastusretk füüsika maailma, mille käigus:

  • omandad palju uusi oskusi
  • saad teha katseid
  • võtta vastu väljakutseid üksi või koos meeskonnaga ning teha koostööd
  • saad pakkuda lahendusi probleemidele oma kogukonnas või terves maailmas.

 

Vali siit praktilised katsed ja õpetused: https://hariduskopter.ee/fuusika-katselabor/