Läänemere piirkonna programmi II taotlusvoor on avatud https://interreg-baltic.eu/gateway/:

Väikeprojektid 20. oktoober 2022 – 26. jaanuar 2023
Põhiprojektid 20. oktoober 2022 – 14. märts 2023

Veebiseminarid toimuvad:

 ********************************************************************************************************
INTERREG EUROOPA programmi II taotlusvoor on avatud 15. märts – 9. juuni 2023 https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects

Programmi aastakonverents “Europe, let’s cooperate! 2023″ 15. märtsil 2023 https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/save-the-date-europe-lets-cooperate-2023 

 Partnerlusotsingu veebiseminarid toimuvad:

 *********************************************************************************************************
Eesti-Läti programmi I taotlusvoor on avatud 7. november 2022 – 15. veebruar 2023
novembril toimub veebiseminar taotlejatele  https://estlat.eu/en/events/information-seminar-first-call-for-applications.html
 *********************************************************************************************************
URBACT IV programmi I taotlusvoor avatakse 9. jaanuar – 31. märts 2023 Action Planning Networks jaoks ehk tegevuse kavandamise võrgustikele (eesmärk koostada vastava teema arengukava nn Integrated Action Plan).

  • Infoseminarid taotlejatele toimuvad jaanuaris (kuupäevad täpsustamisel).

Programmi partnerite leidmiseks on juba avatud partnerite otsinguplatvorm https://urbact.eu/partnersearchtool
 **********************************************************************************************************
Kesk-Läänemere programmi II taotlusvoor avatakse 2023. a esimeses kvartalis

  • 30. novembril 2022 toimub partnerlusotsingu veebiseminar. Seminarile saab registreerida kuni 28. novembrini programmi veebilehe kaudu https://centralbaltic.eu/event/opse-22/
  • 8. detsembril 2022 toimub Tallinnas (Viru hotellis) seminar taotlejatele, kellel on kavas esitada koos oma projektipartneritega taotlus järgmisesse taotlusvooru. Seminar toimub ajavahemikus kl 9.30-16.30.

Seminari raames on muu hulgas võimalik programmi sekretariaadi inimestega konsulteerida oma projekti-idee sobivust programmi. Soovitan seda võimalust kindlasti kasutada.
Kuna seminar toimub nn füüsilisest kohapeal, siis on seminaril osalejate arv piiratud kuni 80 inimesega.

Tallinnas toimuvale seminarile saab registreerida programmi veebilehel https://centralbaltic.eu/event/pas_tallinn/.  Pange tähele, et eraldi tuleb veel registreerida end oma projekti-idee konsultatsioonile.  Seminarile saab end registreerida kuni 1 detsembrini.

 **********************************************************************************************************
Palun jälgige programmi veebilehtedel uuendatavat infot taotlemise ja muude võimaluste kohta:

Taotluste ettevalmistamisel ning sellega seonduva info saamisel palume pöörduda vastava Interreg programmi sekretariaadi töötajate poole, kelle kontaktid on leitavad vastava programmi veebilehelt!

Inspiratsiooni ja edu projektide arendamisel ja taotlemisel!

Euroopa territoriaalse koostöö talitus etc@fin.ee

Lisainfo: Kersti Kurvits, vabaühenduste konsultant,
tel. +372 520 8423kersti@jaek.ee